Znaczenie aktywacji układu IDO/AhR/IDO przez koronawirusa SARS-CoV-2 w patogenezie COVID 19

Nadrzędna kategoria: Media

Prezentujemy notatkę przygotowaną przez prof. Waldemara A. Turskiego z Komitetu Neurobiologii PAN.

covid-08-07-2020-big.jpg

„Szok związany z niepohamowanym rozprzestrzenianiem się i dramatycznymi skutkami epidemii COVID-19 wzbudził wzmożoną aktywność środowisk naukowych ukierunkowaną na poszukiwanie sposobów przeciwdziałania chorobie. W ten nurt badań włączyli się także naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prof. dr hab. Waldemar A. Turski i dr Artur Wnorowski wraz z kolegami z Bonn (Niemcy) przedstawili hipotezę zakładającą kluczowe znaczenie wzajemnej aktywacji receptora węglowodorów aromatycznych (AhR) i 2,3-dioksygenazy indoloaminy (IDO) w patogenezie COVID-19. Ponadto nakreślili oni spójną hipotezę o występowaniu wielonarządowego „układowego zespołu aktywacji AhR” (systemic AhR activation syndrome; SAAS) jako następstwa infekcji wirusem SARS-CoV-2. Oprócz analizy mechanizmów bezpośrednio związanych z działaniem wirusa w szerokiej koncepcji choroby badacze uwzględnili wpływ czynników środowiskowych, a także rolę aktywności fizycznej. W oparciu o nową koncepcję układowego zespołu aktywacji AhR zaproponowano nowe zasady postępowania profilaktycznego i terapeutycznego, które mogą wpłynąć na modyfikację niektórych ograniczeń i zaleceń profilaktycznych wdrażanych przez kraje szczególnie dotknięte epidemią.

Publikacja jest dostępna na stronie czasopisma Restorative Neurology and Neuroscience. Notatka prasowa w języku angielskim została udostępniona na stronie wydawcy ISO Press.

Autor tekstu: prof. Waldemar A. Turski