Akademickie Centrum Wirusologii powstaje w Łodzi

Nadrzędna kategoria: Media

Tworzą je instytucje naukowe, które w czasie pandemii COVID-19 włączyły się w diagnostykę i zacieśniły współpracę. Teraz będą razem prowadzić badania i ubiegać się o granty. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a jednym z członków – Instytut Biologii Medycznej PAN.

covid-10-07-2020big.jpg

Do inicjatywy dołączyły też Uniwersytet Łódzki i Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Partnerzy podpisali umowę 8 lipca 2020 r.

Wspólne cele

Akademickie Centrum Wirusologii będzie prowadzić badania nad SARS-CoV-2 oraz innymi typami wirusów. Zrzeszone instytucje zamierzają też razem zabiegać o granty.

Przypomnijmy, że w marcu udało im się powołać w ekspresowym tempie laboratorium, które wykonuje testy na koronawirusa. Dziennie robi się tu od 400 do nawet 800 oznaczeń. By współpraca mogła wejść na wyższy poziom, potrzebne są dodatkowe pieniądze – stąd właśnie pomysł na połączenie sił.

Pracami Akademickiego Centrum Wirusologii pokieruje rada programowa, złożona z przedstawicieli poszczególnych partnerów. Wyznaczy ona strategiczne kierunki rozwoju i zadba o koordynację działań.

Rola instytutu PAN

Warto podkreślić, że Instytut Biologii Medycznej PAN wsparł wspomniane laboratorium niezbędnym sprzętem. Pomógł też opracować procedury diagnostyczne i bezpieczeństwa. Ponadto badacze PAN zaangażowali się w wykonywanie testów na obecność SARS-CoV-2.

Źródło informacji i zdjęcia: Instytut Biologii Medycznej PAN