Prof. Andrzej Górski świętuje 50-lecie pracy lekarskiej

Nadrzędna kategoria: Media

Okrągły jubileusz przypada w lipcu, a jego zwieńczeniem jest najnowsza książka naukowca o terapii fagowej. Recenzja tej ważnej publikacji ukazała się niedawno w czołowym czasopiśmie medycznym „Lancet Infectious Diseases”.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski jest członkiem PAN. Był również wiceprezesem Akademii. Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych i immunologii klinicznej. W tym roku świętuje 50-lecie swojej pracy lekarskiej i naukowej.

Profesor kieruje Ośrodkiem Terapii Fagowej we Wrocławiu, działającym przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Placówka oferuje „szyte na miarę” leczenie fagami, czyli wirusami, które potrafią niszczyć bakterie. Takie kuracje pomagają pacjentom, u których nie działają antybiotyki.

Ważna publikacja

Redaktorami książki „Phage Therapy: A Practical Approach” są prof. Andrzej Górski, dr hab. Ryszard Międzybrodzki i dr Jan Borysowski. Publikacja opisuje praktyczne aspekty terapii fagowej. Zawiera 16 rozdziałów przygotowanych przez międzynarodowych ekspertów, w tym przedstawicieli European Medicines Agency, Federal Drug Administration i National Institutes of Health.

Recenzja książki ukazała się niedawno w prestiżowym czasopiśmie medycznym „Lancet Infectious Diseases”. Jej autorem jest prof. Stephen Abedon z USA. Jego zdaniem publikacja jest doskonałym przewodnikiem dla lekarzy-praktyków, którzy chcą stosować terapię fagową u swoich pacjentów.

Książkę wydała oficyna Springer Nature. To już druga pozycja o terapii fagowej pod redakcją wspomnianych autorów. Pierwsza ukazała się w 2014 roku i dotyczyła biologii fagów.

AG_EMBO_news.jpg

Źródło informacji: PAN