Prof. Zbigniew Kundzewicz z prestiżową nagrodą za badania o wodzie

Nadrzędna kategoria: Media

Nasz naukowiec otrzymał – jako pierwszy Polak – Międzynarodową Nagrodę Wodną Księcia Sułtana. Doceniono jego badania dotyczące relacji między klimatem a zasobami wodnymi. Gratulujemy!

Prof. Zbigniew Kundzewicz uczestniczy jako słuchacz w wykładzie

Prestiżowe wyróżnienie ustanowił w 2002 roku saudyjski Książę Sułtan Bin Abdulaziz Al Saud. Chodzi o docenienie wybitnych osiągnięć, które pomagają łagodzić globalne problemy związane z wodą.

Prof. Zbigniew Kundzewicz dostał nagrodę w kategorii „wody powierzchniowe” za pogłębianie wiedzy o zależnościach między ryzykiem powodzi, przepływem rzecznym i zmianą klimatu.

Uroczystości z udziałem laureatów odbywały się zazwyczaj w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Jednak z uwagi na pandemię COVID-19 nie wiadomo jeszcze jak, gdzie i kiedy zostaną w tym roku wręczone nagrody.

Komplet wyróżnień

Warto dodać, że prof. Zbigniew Kundzewicz znalazł się tym samym w elitarnym gronie 4 ekspertów, którzy mają w swoim dorobku obie prestiżowe nagrody naukowe związane z wodą:

O laureacie

Prof. Zbigniew Kundzewicz jest hydrologiem i klimatologiem, członkiem Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Wielokrotnie uczestniczył w pracach Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Autor ponad 400 prac naukowych.

Źródło informacji i zdjęcia: Polska Akademia Nauk