Żegnamy prof. Andrzeja Walickiego

Nadrzędna kategoria: Media

Wybitny filozof zmarł 20 sierpnia. Miał 90 lat. Był uczonym, który uczestniczył w najważniejszych dyskusjach humanistyki XX wieku. Współtworzył słynną warszawską szkołę historii idei. Badacz myśli rosyjskiej i polskiej. Będzie nam Go brakowało.

canlde-24-08-2020-big.jpg

Prof. Andrzej Walicki był z wykształcenia filozofem i rusycystą. Przez wiele lat związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. Członek Polskiej Akademii Nauk. Emerytowany profesor Uniwersytetu Notre Dame (USA).

Bez znajomości prac prof. Walickiego nie sposób zrozumieć Rosji. Jego synteza dziejów myśli rosyjskiej od Oświecenia do marksizmu była przez ćwierć wieku podręcznikiem akademickim w Stanach Zjednoczonych.

W 1998 roku naukowiec dostał Nagrodę im. Eugenia Balzana (Włochy) – nazywaną humanistycznym Noblem – za wkład w badanie dziejów myśli rosyjskiej i polskiej.

Autor ok. 500 prac z zakresu filozofii społeczno-politycznej, tłumaczonych na wiele języków. Ważniejsze publikacje: „W kręgu konserwatywnej utopii” (1964); „Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego” (1970); „Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od Oświecenia do marksizmu” (1973); „Trzy patriotyzmy. Trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne” (1991); „Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii” (1996); „Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej” (2000); „Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej” (2006); „Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii” (2013); „O Rosji inaczej” (2019).

Kilka miesięcy temu – z okazji 90 urodzin – prof. Andrzej Walicki wyraził zgodę na digitalizację swoich książek przez Bibliotekę Narodową. Publikacje te można znaleźć w serwisie polona.pl.

Źródło informacji: Instytut Filozofii i Socjologii PAN