Apel Akademii Młodych Uczonych PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Akademia Młodych Uczonych apeluje do Prezesa Rady Ministrów RP oraz posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego o zdecydowaną obronę finansowania badań naukowych w budżecie Unii Europejskiej. Młodzi naukowcy protestują m.in. przeciw ograniczeniu finansowania programu Horizon Europe. Zachęcają „do przyłączenia się do apelu tych wszystkich, którzy rozumieją wagę badań naukowych dla rozwoju Polski i Europy oraz utrzymania ich pozycji w świecie”.

 7caf3091-dabc-4392-ba67-c0637832fa04.jpg

Zgodnie z ustaleniami nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w lipcu 2020 r., znacznemu ograniczeniu uległ budżet przeznaczony na badania naukowe w latach 2021-2027. Zmniejszono między innymi finansowanie programu Horizon Europe Excellent Science. Ograniczenie nakładów finansowych na badania naukowe może istotnie spowolnić postęp i obniżyć konkurencyjność europejskiej nauki.

„Przed Unią Europejską stoją coraz trudniejsze wyzwania cywilizacyjne, w tym te dotyczące trwającej wciąż walki z pandemią COVID-19, a nauka odgrywa w ich przezwyciężeniu fundamentalną rolę” – podkreślają uczeni zrzeszeni w Akademii Młodych Uczonych przy Zgromadzeniu Ogólnym PAN.

Wystosowując ten apel Akademia Młodych Uczonych przyłącza się do stanowiska wyrażonego przez świat nauki w tym przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (ERC), Europejską Federację Akademii Nauk i Nauk Humanistycznych ALLEA, Stowarzyszenie Marie Curie Alumni oraz narodowe Młode Akademie.

Zarówno osoby prywatne jak i instytucje mogą przyłączyć się do apelu za pomocą formularza.

Pełna treść Apelu Akademii Młodych Uczonych w sprawie ograniczenia budżetu Unii Europejskiej na badania naukowe.