Nominacje profesorskie dla naukowców PAN

Nadrzędna kategoria: Media

16 września 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne prof. Pawłowi Chmielarzowi z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku oraz prof. Tadeuszowi Epszteinowi z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie. 

dwnld1911786364_1.jpg

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Paweł Chmielarz, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, jest kierownikiem Pracowni Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Efekty dotychczasowych badań prof. Chmielarza wniosły istotny wkład w wiedzę dotyczącą biologii nasion oraz w zrozumienie mechanizmów reakcji nasion na zróżnicowane warunki przechowywania na poziomie fizjologicznym i epigenetycznym. Przyczyniły się również do poszerzenia naszej wiedzy w dziedzinie ekologii nasion oraz kultur tkankowych roślin drzewiastych. Ostatnim dużym osiągnięciem Pana Profesora i jego zespołu było sklonowanie najstarszego w Polsce, liczącego około 800 lat dębu Rus z Rogalina. 

Tadeusz Epsztein, profesor nauk humanistycznych, prowadzi badania w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie (Zakład Historii XX wieku, Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku). Profesor Epsztein, w swoich pracach łączy zainteresowanie historią ziemiaństwa z badaniami nad dziejami polskich Żydów. Owocem tych pierwszych jest cały szereg publikacji, które przyniosły mu zarówno kolejne awanse naukowe, jak i uznanie czytelników i fachowców. Od ponad dwudziestu lat wykorzystuje swoje wykształcenie archiwisty w pracach nad koordynacją fundamentalnej dla dziejów Żydów polskich edycji Archiwum Ringelbluma.

Źródło: www. prezydent.pl

Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie