Wsparcie PAN dla młodych naukowców z Białorusi

Nadrzędna kategoria: Media

Polska Akademii Nauk ogłasza wdrożenie specjalnego programu dla młodych naukowców z Białorusi. Dzięki tej decyzji zainteresowani badaniami nad zmianami klimatu, w tym badaniami o Ziemi i środowisku, ochroną przyrody, bioróżnorodnością i gospodarką wodną oraz transformacją społeczną będą mogli kształcić się w szkołach doktorskich PAN.

Młoda naukowczyni trzyma w rękach próbki zawierające kwiaty rożnych gatunków roślin

Program zostanie wdrożony w styczniu 2021 roku. Będzie sfinansowany ze środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych PAN na podstawie art. 80 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk.

Uchwała nr 48/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla młodych naukowców z Białorusi ze środków finansowych przewidzianych na realizację zadań statutowych Polskiej Akademii Nauk