Porozumienie o strategicznej współpracy Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego

Nadrzędna kategoria: Media

Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Warszawski rozszerzają strategiczną współpracę. Porozumienie podpisane 30 września 2020 r. przez prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego i rektora UW prof. Alojzego Z. Nowaka przewiduje tworzenie nowych jednostek złożonych z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich prowadzących badania i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Na początek PAN powoła nowy międzynarodowy instytut, który będzie kontynuował projekt „Regenerative Mechanisms for Health” w programie „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB). 

2020-09-30_PalacKazimierzowski_018.jpg

Fot. Agnieszka Deluga-Góra

Wieloletnie bliskie relacje PAN i UW

Współpraca obu wiodących w Polsce instytucji naukowo-badawczych ma długą tradycję. Od wielu lat bardzo bliskie relacje łączą Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW z Instytutem Matematycznym PAN, które zaowocowały m.in. stworzeniem wspólnej Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki.

W siedzibie Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN funkcjonuje Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Instytut Genetyki i Biotechnologii oraz Zakład Biologii Systemów Wydziału Biologii UW. Umowa z 2018 roku przewiduje, że w uniwersyteckim budynku na Powiślu będą działały Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN.

Badania nad aktualnymi wyzwaniami – COVID-19 i choroby cywilizacyjne

Nowa umowa kładzie nacisk na współpracę w zakresie zdobywania grantów i prowadzenie badań naukowych nad aktualnymi wyzwaniami takimi jak pandemia COVID-19 i choroby cywilizacyjne.

Pobierz treść porozumienia