Nominacja profesorska dla naukowca PAN

Nadrzędna kategoria: Media

29 września 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akt nominacyjny prof. Aleksandrze Klimczak z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Nominacja_A._Klimczak.jpg

Aleksandra Klimczak, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, jest kierownikiem Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu. Wcześniejsze badania prof. Klimczak związane z immunologią transplantacyjną wniosły istotny wkład w zrozumienie mechanizmów dotyczących tolerancji immunologicznej w przeszczepach komórkowych oraz w złożonych przeszczepach wielotkankowych. Obecnie prof. Klimczak prowadzi intensywne badania nad biologią mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanek dorosłego organizmu w kontekście ich potencjalnego wykorzystania w medycynie regeneracyjnej.

Źródło zdjęcia: Kancelaria Prezydenta RP

Źródło informacji: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda