Prof. Janusz Kacprzyk członkiem prestiżowej akademii EURASC

Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Janusz Kacprzyk z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk został wybrany na członka Europejskiej Akademia Nauk (ang. European Academy of Sciences – EURASC). EURASC, mająca siedzibę w Brukseli, jest  jedną z największych i najbardziej prestiżowych ogólnoeuropejskich akademii nauk. 

jk-photo-a.JPG

Janusz Kacprzyk, profesor informatyki, jest kierownikiem Pracowni Systemów Inteligentnych w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Prof. Kacprzyk specjalizuje się w narzędziach sztucznej inteligencji takich jak zbiory rozmyte i zastosowanie logiki rozmytej w bazach danych, systemy wspomagania decyzji, sterowanie i podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i braku precyzji, rozmyte metody reprezentacji i przetwarzania informacji, programowanie ewolucyjne i sieci neuronowe. Narzędzia te są testowane m.in. w bazach danych, technikach informacyjno-komunikacyjnych i robotyce mobilnej.

Europejska Akademia Nauk - EURASC

Profesor Kacprzyk dołączył do prestiżowego grona około 600 najwybitniejszych naukowców i inżynierów zajmujących się rozwojem zaawansowanych technologii zrzeszonych w Europejskiej Akademii Nauk (EURASC).

EURASC jest międzynarodowym, niezależnym stowarzyszeniem, którego celem jest promowanie badań podstawowych i doskonałości w nauce i technologii. Pośród członków EURASC jest również prof. dr hab. Małgorzata Witko, dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.