Medal PAN dla Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

Nadrzędna kategoria: Media

Podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich wiceprezes PAN, prof. Paweł Rowiński, wręczył Medal Polskiej Akademii Nauk dla Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Podczas swojego przemówienia podkreślił szczególne zasługi Towarzystwa dla rozwoju nauki i jej upowszechniania.  

Wiceprezes PAN - prof. Paweł Rowiński przemawia podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

Fot. Biuro ds. Promocji i Informacji Poliechnika Warszawska

Nadzwyczajny Zjazdu Fizyków Polskich odbył się w dniach 16-18 października 2020 r. w 100. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) oraz w związku z ustanowieniem przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem Fizyki. Podczas zjazdu głos zabrał prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, który w imieniu kapituły Polskiej Akademii Nauk wręczył prof. Leszkowi Sirko, prezesowi Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Medal Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki. Prof. Rowiński podkreślił również silne związki instytutów i komitetów PAN oraz członków PTF. 

Polskie Towarzystwo Fizyczne 

PTF to stowarzyszenie, którego celem jest upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce oraz różnych gałęziach gospodarki, a także reprezentowanie środowiska polskich fizyków. Statut Towarzystwa, ogłoszony 19 maja 1920 r., stanowił: „Polskie Towarzystwo Fizyczne ma na celu łączyć i kojarzyć we wspólnej i zgodnej pracy działalność osób, które zajmują się w Polsce badaniami w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych, albo też poświęcają się nauczaniu i rozpowszechnianiu w Polsce tych nauk, lub wreszcie interesują się ich rozwojem i postępem i pragną mu dopomóc”. Od tej pory Towarzystwo co roku wręcza nagrody doświadczonym naukowcom, młodym badaczom, a także nauczycielom za ich wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie badań naukowych, popularyzacji fizyki oraz jej nauczania.