Medal PAN dla Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

Podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich wiceprezes PAN, prof. Paweł Rowiński, wręczył Medal Polskiej Akademii Nauk dla Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Podczas swojego przemówienia podkreślił szczególne zasługi Towarzystwa dla rozwoju nauki i jej upowszechniania.  

Wiceprezes PAN - prof. Paweł Rowiński przemawia podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

Fot. Biuro ds. Promocji i Informacji Poliechnika Warszawska

Nadzwyczajny Zjazdu Fizyków Polskich odbył się w dniach 16-18 października 2020 r. w 100. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) oraz w związku z ustanowieniem przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem Fizyki. Podczas zjazdu głos zabrał prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, który w imieniu kapituły Polskiej Akademii Nauk wręczył prof. Leszkowi Sirko, prezesowi Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Medal Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki. Prof. Rowiński podkreślił również silne związki instytutów i komitetów PAN oraz członków PTF. 

Polskie Towarzystwo Fizyczne 

PTF to stowarzyszenie, którego celem jest upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce oraz różnych gałęziach gospodarki, a także reprezentowanie środowiska polskich fizyków. Statut Towarzystwa, ogłoszony 19 maja 1920 r., stanowił: „Polskie Towarzystwo Fizyczne ma na celu łączyć i kojarzyć we wspólnej i zgodnej pracy działalność osób, które zajmują się w Polsce badaniami w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych, albo też poświęcają się nauczaniu i rozpowszechnianiu w Polsce tych nauk, lub wreszcie interesują się ich rozwojem i postępem i pragną mu dopomóc”. Od tej pory Towarzystwo co roku wręcza nagrody doświadczonym naukowcom, młodym badaczom, a także nauczycielom za ich wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie badań naukowych, popularyzacji fizyki oraz jej nauczania.