Zamek Kórnicki odnowiony

Nadrzędna kategoria: Media

Zamek w Kórniku pod Poznaniem to jeden z najcenniejszych polskich zabytków. Jest on również siedzibą archiwum i Biblioteki Kórnickiej – placówki Polskiej Akademii Nauk. Po ośmiu latach prac renowacyjnych Perła Wielkopolski właśnie odzyskała swój dawny blask.

 DJI_0394_Hubert_Borwiński-big.jpg

Fot. Hubert Borwiński

Odnowione mury Kórnickiego Zamku skrywają zbiory muzealne i biblioteczne o nieocenionej wartości dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Jego fundamenty pamiętają średniowiecze, jednak swój ostateczny kształt zamek przybrał dopiero w połowie XIX wieku dzięki ówczesnemu właścicielowi hrabiemu Tytusowi Działyńskiemu.

Renowacja zamku

Przed rozpoczęciem prac nad odnowieniem zamku jego elewacja była nieestetyczna i niebezpieczna ze względu na odpadające fragmenty tynku. Nieszczelna stolarka okienna pochodząca z lat 50. XIX wieku stwarzała problemy z utrzymaniem temperatury odpowiedniej dla przechowywanych we wnętrzach zamku eksponatów.

Prace remontowe w zamku trwały od 2012 do 2020. Składały się na nie rewaloryzacja i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja elewacji. Prace nad zabytkową, XIX-wieczną stolarką zostały zrealizowane w 2012 roku. W latach 2015-16, dzięki dofinansowaniu przez Polską Akademię Nauk, przeprowadzono renowację ceglanych części elewacji, w tym ceglanej wieży, a w następnych latach przyszła kolej na elewacje tynkowe, począwszy od najbardziej zniszczonej ściany frontowej. Prace remontowe zakończył się w 2020 roku odnowieniem ściany wschodniej zamku. Całość prac nad elewacją odbywała się pod stałym nadzorem Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Renowację wsparły finansowo Polska Akademia Nauk, Fundacja Zakłady Kórnickie, Miasto i Gmina Kórnik oraz Powiat Poznański.

Kórnickie skarby

Biblioteka Kórnicka przechowuje bezcenne dzieła polskiego dziedzictwa kulturowego. Wśród jej zasobów znajduje się ponad 400 tys. woluminów, w tym 30 tys. starych druków, 16 tys. rękopisów i 9 tys. fotografii historycznych. Ponadto Biblioteka może pochwalić się tysiącami map, atlasów, grafik, ekslibrisów i muzykaliów.

Wśród manuskryptów warto zwrócić uwagę na rękopisy Adama Mickiewicza czy Juliusza Słowackiego, zapiski Fryderyka Chopina czy rękopis jedynej powieści Napoleona Bonaparte. W zamku znajdziemy również unikatowe pozycje klasyki polskiej literatury: pierwsze wydanie „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaja Kopernika, „Żywot Józefa” Mikołaja Reja i „Szachy” Jana Kochanowskiego.

Oprócz zbiorów bibliotecznych goście mogą podziwiać XIX-wieczne wnętrza zamku oraz pamiątki rodzinne i narodowe zebrane przez Tytusa Działyńskiego i jego następców.

001._Zamek_w_Kórniku_elewacja_frontowa.jpg

003._elewacja_zachodnia.jpg

005._strona_południowo-zachodnia.jpg

007._strona_południowa.jpg

009._strona_wschodnia.jpg

012_sala_mauretańska.jpg

013._Sala_Jadalna.jpg

014._salon.jpg

015_sala_rękopisów.jpg

Źródło informacji: Katarzyna Woźniak, PAN Biblioteka Kórnicka