Prestiżowe granty Marii Skłodowskiej-Curie RISE dla trzech instytutów PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN i Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN otrzymały prestiżowe granty mobilnościowe w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie RISE. Dzięki dofinasowaniu uda się zrealizować trzy interesujące i ważne projekty dotyczące opracowania radaru do badania powierzchni Marsa (FlyRadar), zastosowania fluoforów w trójwymiarowym obrazowaniu tkanek biologicznych (Micro4Nano) oraz stworzenia innowacyjnych rozwiązań w poszukiwaniu m.in. „ciemnej materii” (Probes).

3_granty.png

Źródła: Materia - http://www.eso.org/public/images/eso1217a/ 2. ESA & MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA, CC BY-SA 3.0 IGO; 3. Charles Farmer, USCDCP, free domain

W ostatnim naborze wniosków w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie RISE (Research and Innovation Staff Exchange) w programie Horyzont 2020 prestiżowe granty mobilnościowe otrzymały trzy prężnie działające instytuty Polskiej Akademii Nauk. Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN i Instytut Chemii Organicznej PAN znalazły się wśród 823 beneficjentów z 137 krajów.  

Projekt FlyRadar 

Celem międzynarodowego projektu FlyRadar, w którym uczestniczy Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN), jest opracowanie radaru, który umożliwi dokładne zbadanie powierzchni Marsa nawet do kilku metrów w głąb. Dzięki temu urządzenie przyda się nie tylko do badań naukowych, ale znajdzie również zastosowanie w poszukiwaniu zasobów naturalnych na tej planecie. Przenoszony przez drona radar będzie działał w połączeniu z lądownikiem lub misją załogową. Zanim jednak urządzenie trafi w przestworza naukowcy będą musieli je zminiaturyzować i przetestować w zróżnicowanych warunkach terenowych tu, na Ziemi. Oprócz naukowców z CBK PAN w projekcie uczestniczą badacze i partnerzy przemysłowi z Francji, Polski, Węgier i Włoch. 

Projekt Micro4Nano 

Przyglądanie się procesom zachodzącym w komórkach jest kluczowe dla zrozumienia funkcjonowania organizmów żywych i poszukiwania nowych leków. Interdyscyplinarny projekt Projekt #Micro4Nano, w którym będzie uczestniczyć Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (IChO PAN), ma na celu opracowanie nowych sposobów trójwymiarowej wizualizacji dużych fragmentów tkanek biologicznych. Naukowcy w tym celu będą chcieli wykorzystać fluorescencję, ponieważ metoda ta jest bardzo czuła. Ponadto daje możliwość dołączenia sond fluorescencyjnych do bio-cząsteczek oraz zastosowania wielu typów mikroskopów. W projekcie zostaną wykorzystane dwie z dwunastu sond fluorescencyjnych odkrytych przez zespół prof. Daniela Gryko z IChO PAN. Oprócz IChO PAN w grancie biorą udział badacze z USA, Włoch, Chorwacji, Hiszpanii, Finlandii i Izraela. 

Projekt #PROBES 

Wiemy już od dawna, że to, co dotychczas zostało zaobserwowane we wszechświecie to zaledwie znikoma część tego, co jeszcze czeka na odkrycie. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) będzie jednym z 26 członków konsorcjum realizującego projekt #PROBES, do którego należą największe i najbardziej prestiżowe jednostki naukowe takie jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) czy Massachusetts Institute of Technology (MIT). Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie „ciemnej materii” i „ciemnej energii”. Wiodące grupy badawcze z Europy, USA, Japonii i Chin będą współpracowały z komercyjnymi firmami nad rozwojem innowacyjnych instrumentów i rozwiązań, które umożliwią obserwację niezwykle rzadkich zjawisk takich jak fale grawitacyjne, ciemna materia czy neutrina. Polską grupę badaczy poprowadzi prof. Leszek Roszkowski, kierownik Zakładu AstroCeNT w CAMK PAN. 

Źródło: Polish Science Contact Agency (PolSCA)