Prof. Andrzej Jajszczyk wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Andrzej Jajszczyk, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, został wybrany nowym wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Prof. Jajszczyk będzie odpowiadał za obszar nauk fizycznych i technicznych.

jasz-news-bg.jpg

Zdjęcie: Jarosław Deluga-Góra / PAN

Andrzej Jajszczyk, profesor nauk technicznych, specjalizuje się w sieciach i węzłach telekomunikacyjnych. Od 1999 roku jest związany z Katedrą Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2011-2015 był dyrektorem Narodowego Centrum Nauki, a od 2015 r. pełni funkcję prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest członkiem Rady Naukowej ERC od 2017 r. 

Od 1 stycznia 2021 roku funkcję wiceprezesa Rady Naukowej ERC będzie sprawował wraz z Eveline Crone, dotychczasową wiceprzewodniczącą odpowiadającą za nauki społeczne i humanistyczne oraz nowo wybranym Nektariosem Tavernarakisem, który obejmie nadzór nad działaniami w obrębie nauk o życiu. Funkcję przewodniczącego pełni prof. Jean-Pierre Bourguignon. 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. W ramach ERC, oprócz Agencji Wykonawczej (European Research Council Executive Agency – ERCEA), działa niezależna Rada Naukowa, która składa się z 22 wybitnych badaczy reprezentujących europejskie środowisko naukowe. Rada Naukowa określa specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków oraz powołuje ekspertów oceniających wnioski. Całkowity budżet ERC na lata 2014–2020 wyniósł ponad 13 miliardów euro w ramach programu „Horyzont 2020”.