Akademia Młodych Uczonych PAN przystępuje do YASAS

Nadrzędna kategoria: Media

6 listopada 2020 r. podczas zgromadzenia ogólnego, członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN (AMU PAN) podjęli decyzję o przystąpieniu do Struktury Młodych Akademii ds. Doradztwa Naukowego (ang. Young Academies Science Advice Structure - YASAS).  

AMU-news.jpg

Inicjatywa YASAS narodziła się podczas spotkania Młodych Akademii z całej Europy w dniach 4-5 lipca 2020 r. i została powołana po czterech miesiącach intensywnych prac grupy roboczej, w której skład wchodził także przedstawiciel AMU PAN. Celem organizacji YASAS jest przystąpienie do Europejskiego Projektu Doradztwa Naukowego dla Polityki w ramach przyszłej wersji programu SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies).