Ponad 100 mln na badania dla naukowców PAN. Wyniki konkursów OPUS 19 i Preludium 19

Nadrzędna kategoria: Media

Znamy wyniki corocznych konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Dofinansowanie otrzymało 106 projektów badawczych instytutów Polskiej Akademii Nauk. Łączna wartość środków pozyskanych na ich realizację to 101 435 149 zł.

opus_preludium2.png

OPUS 19

Konkurs OPUS19 jest skierowany do wszystkich naukowców, bez względu na staż i stopień naukowy. Finansuje projekty badawcze, w tym m.in. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Łącznie w ramach konkursu OPUS19 instytuty Polskiej Akademii Nauk uzyskały 65 grantów o wartości 95 471 367 zł.

Największa kwota dofinansowania wśród instytutów PAN – 2 988 696 zł – trafi do Instytutu Oceanologii. Zostanie przeznaczona na projekt pt. „Wpływ szybko postępujących zmian klimatycznych na polarne organizmy morskie - badania wzdłuż środowiskowych analogów przyszłych zmian środowiskowych” pod kierownictwem prof. Piotra Kuklińskiego.

Najwięcej projektów, które otrzymały dofinansowanie OPUS 19 będzie realizowanych przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (5 projektów) i Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (4 projekty). Trzema uzyskanymi grantami mogą się pochwalić Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja, Instytut Matematyczny, Instytut Nauk Geologicznych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności.

Konkurs OPUS 19 sfinansuje badania naukowców PAN prowadzone w ramach 11 projektów z dziedziny nauk humanistycznych, 28 projektów z dziedziny nauk o życiu oraz 26 projektów z dziedziny nauk o ścisłych i technicznych.

Dofinansowanie otrzymały również 4 projekty zgłoszone przez inne ośrodki badawcze, które będą realizowane w ramach konsorcjum we współpracy z instytutami PAN: Instytutem Fizyki, Instytutem Inżynierii Chemicznej, Instytutem Fizyki Jądrowej i Instytutem Nauk Geologicznych. Wartość tych grantów to 7 667 839 zł.

PRELUDIUM 19

W ramach konkursu PRELUDIUM 19, który finansuje projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową i nieposiadające stopnia naukowego doktora, instytuty PAN uzyskały w sumie 5 963 782 zł. Młodzi naukowcy zrealizują dzięki grantom 41 projektów badawczych.
Najwięcej grantów uzyskał Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (4 projekty), a w dalszej kolejności Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Instytut Dendrologii i Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, które zdobyły po 3 granty.
Najwyższe dofinansowanie w wysokości 210 tys. złotych otrzymały:

 • Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
  – projekt „Mutacje elementów cis-regulatorowych jako potencjalny mechanizm prowadzący do niedostępności chromatyny i wyciszania genów w klasycznym chłoniaku Hodgkina” (kierownik: mgr Adam Ustaszewski)
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
  – projekt „Nowy rozdział w długiej historii - Rola palmitoilacji monoaminooksydaz podczas przewlekłego stresu” (kierownik: mgr Krystian Robert Bijata)
 • Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk – projekt „Analiza przestrzenna efektów L-DOPA na ekspresję genów w korze przedczołowej w mysim modelu choroby Parkinsona” (kierownik: mgr Anna Aleksandra Radlicka)
 • Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
  – projekt „Jak lepiej opisać funkcjonowanie gatunków w ekosystemie? Cechy reprodukcyjne i ich potencjał w ekologii funkcjonalnej roślin” (kierownik: mgr inż. Sonia Maria Paź-Dyderska)
  – projekt „Struktura mykobiomu towarzyszącego korzeniom Ulmus laevis w siedliskach leśnych i nieleśnych (kierownik: mgr Marta Brygida Kujawska).

Konkurs PRELUDIUM 19 umożliwi przeprowadzenie badań z zakresu nauk humanistycznych (8 projektów), nauk o życiu (11 projektów) i nauk ścisłych i technicznych (22 projekty).

Grant otrzymał również jeden projekt pod kierownictwem innej jednostki naukowej, który będzie realizowany w konsorcjum z Instytutem Matematycznym PAN. Jego wartość to 82 560 zł.

Pełna lista z wynikami konkursów dostępna na stronie https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-11-20-opus19-preludium19