Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla naukowca z Akademii Młodych Uczonych PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Dr hab. n. med. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Akademii Młodych Uczonych PAN, wyróżniony Nagrodą Narodowego Centrum Nauki w obszarze nauk o życiu. Został nagrodzony za badania nad szkodliwymi efektami promieniowania jonizującego. Nagroda honoruje wybitnych młodych badaczy, którzy mają na koncie istotne odkrycia przeprowadzone w polskiej jednostce naukowej.

Fendler2.png

Zdjęcie: Akademia Młodych Uczonych

Naukowiec został nagrodzony za “znaczące wyniki w badaniach nad mikroRNA jako biomarkerami przypadkowego narażenia na promieniowanie jonizujące oraz powikłań radioterapii”. Swoimi badaniami udowodnił, że specyficzne cząsteczki mikroRNA identyfikowalne w surowicy oznaczają nieodwracalne uszkodzenie szpiku kostnego przez promieniowanie jonizujące. Celem badawczym prof. Wojciecha Fendlera jest stworzenie testu diagnostycznego, który pozwoliłby na identyfikację narażenia na potencjalnie śmiertelną dawkę promieniowania. Ułatwiłoby to selekcję pacjentów do zabiegu przeszczepu szpiku.
Dr hab. Wojciech Fendler, z wykształcenia lekarz, od 2013 roku prowadzi badania nad biomarkerowym zastosowaniem mikroRNA w onkologii i radioterapii wspólnie z naukowcami z Harvard Medical School. W dalszym etapie badań skupił się na zdolnościach predykcyjnych mikroRNA krążących we krwi w przewidywaniu powikłań radioterapii stosowanej w leczeniu nowotworów. Jego celem stało się również opracowanie testu, który pozwalałby na monitorowanie zdrowotnych skutków przewlekłego, niskodawkowego narażenia zawodowego. Obecnie dr hab. Fendler zajmuje się tematem narażenia na promieniowanie jonizujące oraz wczesnej detekcji chorób nowotworowych.
Laureat jest laureatem licznych nagród krajowych dla młodych naukowców i autorem wielu prac naukowych z dziedziny diabetologii, radioterapii, onkologii, medycyny eksperymentalnej i nauk o życiu. Od 2016 roku należy do Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.
Źródło informacji: Narodowe Centrum Nauki, Akademia Młodych Uczonych