141 naukowców PAN w rankingu TOP 2% cytowanych badaczy. Najwięcej w Polsce

Nadrzędna kategoria: Media

Uniwersytet Stanforda wraz z jednym z największych wydawnictw naukowych na świecie Elsevier oraz firmą SciTech Strategies na łamach czasopisma „PLOS Biology Journal” opublikowały listę najczęściej cytowanych naukowców na świecie - World’s TOP 2% Scientists. Wśród niemal 160 tys. badaczy znalazło się 726 uczonych z Polski, tym samym plasując nasz kraj na 27. pozycji w światowym rankingu. Na pierwszym miejscu wśród polskich ośrodków naukowych znalazła się Polska Akademia Nauk.

Prof._Tomasz_Dietl_fot_Michał_Jędrak_FNP.jpg

Prof. Tomasz Dietl (fot. Michał Jędrak/FNP)

Światowa elita

Najlepiej w zestawieniu 99 polskich instytucji naukowych wypadła Polska Akademia Nauk zatrudniająca 141 naukowców wymienionych na liście TOP 2%. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły: Uniwersytet Warszawski (52), Politechnika Warszawska (42), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (34), Uniwersytet Jagielloński (32), Politechnika Wrocławska (27), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (25), Politechnika Poznańska (23) oraz Politechnika Gdańska (22).

Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, gratulując wszystkim polskim badaczom, których nazwiska znalazły się na liście TOP 2% tak podsumował wynik uzyskany przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk: „Ten wynik powinien nam wszystkim uzmysłowić, jak ważnym elementem systemu nauki w Polsce jest Polska Akademia Nauk i jak wielka odpowiedzialność w związku z tym spoczywa na władzach PAN, całym środowisku PAN i decydentach”.

Wśród najczęściej cytowanych na świecie naukowców z Polski w pierwszej setce badacze z Polskiej Akademii Nauk stanowią 23%. Pierwszym najwyżej sklasyfikowanym w rankingu polskim badaczem został prof. Zdzisław Pawlak (zm. 2006), członek rzeczywisty PAN. Kolejne miejsca w pierwszej piątce zajęli: prof. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN, członek rzeczywisty PAN; prof. Elżbieta Frąckowiak z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej, członek korespondent PAN i wiceprezes PAN w latach 2015-18; prof. Andrzej Szczeklik (zm. 2012), członek rzeczywisty PAN, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. Antoni Rogalski z Instytutu Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, członek rzeczywisty PAN i dziekan IV Wydziału PAN.

O rankingu

Ranking TOP 2% za rok 2019 opracowano w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów. Do tego celu zespół analityków z Uniwersytetu Stanforda, Elsevier i SciTech Strategies użył algorytmu wykorzystującego 6 różnie ważonych parametrów. Algorytm promuje publikacje, w których dany autor był jedynym bądź pierwszym lub ostatnim nazwiskiem na liście autorów. Minusem takiego podejścia jest niedoszacowanie dorobku naukowców publikujących w dziedzinach, gdzie kolejność autorów podawana jest alfabetycznie.

Wykaz wszystkich wyróżnionych naukowców dostępny jest na stronie: data.mendeley.com.