Przedstawiciel Akademii Młodych Uczonych PAN prezesem YASAS

Nadrzędna kategoria: Media

2 grudnia Zgromadzenie Ogólne YASAS (Young Academies Science Advice Structure) wybrało dr. Jacka Kolanowskiego, delegata Akademii Młodych Uczonych PAN, na pierwszego prezesa. YASAS, europejska inicjatywa zrzeszająca akademie młodych uczonych, powstała w lipcu 2020 r.

Kolanowski_www.jpg

Dr Jacek Kolanowski, fot. Akademia Młodych Uczonych

W skład Zarządu YASAS weszli: Maral Dadvar (Global Young Academy), Lucas Haffert (Niemcy), Maria Jose van Tol (Holandia), Moniek Tromp (Young Academy of Europe). Władze YASAS zostały wybrane na 2-letnią kadencję.

Dr Jacek Kolanowski zajmuje się biologią chemiczną / chemią biologiczną, jest kierownikiem Zakładu Sond Molekularnych i Pro-leków (od 2017) oraz Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych (od 2018) w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Obecnie kieruje trzema grantami badawczymi, rozwija naukową współpracę międzynarodową oraz prowadzi działania na rzecz popularyzacji nauki. Od lipca 2019 r. należy do Akademii Młodych Uczonych PAN.

Inicjatywa YASAS narodziła się podczas spotkania Młodych Akademii z całej Europy w dniach 4-5 lipca 2020 r. i została powołana po czterech miesiącach intensywnych prac grupy roboczej, w której skład wchodził także przedstawiciel AMU PAN. 6 listopada 2020 r. podczas zgromadzenia ogólnego członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN (AMU PAN) podjęli decyzję o dołączeniu do struktury YASAS.

Celem organizacji YASAS jest przystąpienie do Europejskiego Projektu Doradztwa Naukowego dla Polityki w ramach przyszłej wersji programu SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies). Do YASAS należą akademie młodych uczonych z Rumunii, Niemiec, Szkocji, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Danii, Belgii, Węgier i Norwegii oraz dwie akademie międzynarodowe z siedzibą w Niemczech: Young Academy of Europe i Global Young Academy.

 Źródło informacji: Akademia Młodych Uczonych PAN