Nagrody naukowe Prezesa PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, nagrodził pięciu badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki za wybitne osiągnięcia naukowe w 2020 roku.

nagrody04-12-2020.jpg

Nagrody naukowe Prezesa PAN za rok 2020 otrzymują:

Prof. dr hab. Michał Tymowski, członek korespondent PAN, za osiągnięcia badawcze w zakresie historii ze szczególnym uwzględnieniem historii Afryki przedkolonialnej i antropologii politycznej.

Dr Tomasz Podgórski z Instytutu Biologii Ssaków PAN za cykl badań nad mechanizmami rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzików w Polsce.

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z Instytutu Oceanologii PAN za zastosowanie modeli matematycznych i symulacji komputerowych jako nowych metod rozpoznania procesów zachodzących w środowisku morskim.

Prof. dr hab. Jan Węglarz, członek rzeczywisty PAN, za stworzenie szkoły naukowej w zakresie badań operacyjnych i ich zastosowań w informatyce.

Prof. dr hab. Grzegorz Opolski, członek korespondent PAN, zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych, za badania dotyczące chorób serca w szczególności wyrównanej choroby wieńcowej, ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności mięśnia serca, arytmii serca m.in. w aspekcie pandemii COVID-19.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!