Powstał Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński powołał nowy Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN. Celem instytutu będzie prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i szkoleń w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, biotechnologicznych, farmakologicznych i pokrewnych oraz upowszechnianie wyników tych badań. Instytut rozpoczyna działalność 14 grudnia 2020 roku.

logo_news.png

Powstanie instytutu było możliwe dzięki porozumieniu Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Medycznego w Getyndze oraz umowie PAN z Uniwersytetem Warszawskim zawartej 30 września br. Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN (IMol) będzie kontynuował projekt „Regenerative Mechanisms for Health” (ReMedy) w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB). Dotychczas projekt ReMedy realizowany był na Uniwersytecie Warszawskim.

Na dyrektora nowo powstałego instytutu prezes PAN powołał prof. Agnieszkę Chacińską. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Uniwersytet Medyczny w Getyndze pełnić będzie rolę doradczą poprzez uczestnictwo w pracach Rady Naukowej Instytutu.

20201214_chacinka.jpg

Na zdjęciu prof. Agnieszka Chacińska, dyrektor nowego instytutu PAN