Deklaracja dyrektorów instytutów PAN

Nadrzędna kategoria: Media

My, niżej podpisani dyrektorzy instytutów PAN, uważamy dostępną szczepionkę przeciwko COVID-19 za wielkie osiągnięcie nauki. Nie mamy wątpliwości, że tylko masowe szczepienia pozwolą nam opanować pandemię i wrócić do normalnego życia.

 deklaracja-szczepienia-big.jpg

 • Jarosław Dziadek, Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN
 • Adam Sawicki, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • Marek Potrzebowski, Dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Maciej Janowski, Dyrektor Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 • Wojciech Penczek, Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN
 • Roman Puźniak, Dyrektor Instytutu Fizyki PAN
 • Krzysztof Galos, Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Łukasz Stettner, Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN
 • Marian Rębkowski, Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
 • Jarosław Poznański, Dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
 • Bożena Moskwa, Dyrektor Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
 • Tomasz Mazgajski, p.o. Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN 
 • Dariusz Główka, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
 • Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Grzegorz Marzec, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Badań Literackich PAN
 • Sebastian Tarcz, Dyrektor Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Maciej Górny, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 • Joanna Schiller-Walicka, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN
 • Jacek Soszyński, Dyrektor Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN
 • Leonora Bużańska, Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • Tadeusz Burczyński, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Lech Mankiewicz, były Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • Maciej Eder, Dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN
 • Jan Marcin Węsławski, Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN 
 • Cezary Sławiński, Dyrektor Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 • Jarosław Włodarczyk, były Dyrektor Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN
 • Michał Słowiński, Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
 • Mariusz Piskuła, Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Elżbieta Wilk-Woźniak, Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN
 • Piotr Zielenkiewicz, były Dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
 • Paweł Zięba, były Dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 • Paweł Krajewski, Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin PAN
 • Tadeusz Lesiak, Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 
 • Barbara Naganowska, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Genetyki Roślin PAN
 • Adam Liebert, Dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN
 • Grzegorz Motyka, p.o. Dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN
 • Ireneusz Sadowski, p.o. Zastępcy Dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN
 • Aleksander Demiaszkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
 • Marta Miączyńska, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • Nicole Dołowy-Rybińska, Zastępczyni Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Slawistyki PAN
 • Krzysztof Pawłowski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • Jarosław Stolarski, Dyrektor Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN
 • Barbara Wróblewska, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Rafał Kowalczyk, Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN 
 • Iwona Stanisławska, Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Wojciech Maziarz, były Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 • Magdalena Załuska-Kotur, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Fizyki PAN
 • Piotr Życki, Dyrektor Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN
 • Grzegorz Grabecki, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Fizyki PAN
 • Andrzej Rychard, p.o. Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 • Marek Figlerowicz, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
 • Robert Balas, Dyrektor Instytutu Psychologii PAN
 • Jacek Kuźnicki, były Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • Andrzej Jeżowski, Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Agnieszka Mykowiecka, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Podstaw Informatyki PAN
 • Lidia Gawlik, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Arkadiusz Chworoś, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Mariusz Majdański, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Geofizyki PAN
 • Adam Skalski, Zastępca Dyrektora Instytutu Matematycznego PAN
 • Tadeusz Czachórski, Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 • Eugeniusz Mokrzycki, były Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Michał Witt, Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN
 • Hanna Bojar, Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 • Ewa Słaby, Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN
 • Piotr Skórka, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN
 • Urszula Skorupska, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
 • Krzysztof Ławiński, Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Technicznych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Ewa Dahlig-Turek, Dyrektor Instytutu Sztuki PAN
 • Monika Puzianowska-Kuźnicka, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • Michał Sobkowski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
 • Andrzej Szablewski, Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
 • Tadeusz Suski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Wysokich Ciśnień PAN
 • Konrad Wołowski, były Dyrektor Instytutu Botaniki PAN
 • Jerzy Maik, były Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
 • Edmund Przegaliński, były Dyrektor Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
 • Marek Jeżabek, były Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 • Sławomir Jarosz, były Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN
 • Zbigniew Trybuła, Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
 • Władysław Cabaj, były Dyrektor Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
 • Waldemar Świdziński, Dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN
 • Piotr Szmytkiewicz, Zastępca Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN
 • Ewa Schab-Balcerzak, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • Krzysztof Schmidt, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Biologii Ssaków PAN
 • Agnieszka Wierzbicka, Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN
 • Jacek Rybka, były Dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Jacek Kossut, były Dyrektor Instytutu Fizyki PAN
 • Anna Zielińska, Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN
 • Andrzej M. Jagodziński, Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN
 • Grażyna Szwat-Gyłybowa, była Dyrektorka Instytutu Slawistyki PAN 
 • Jacek Jaworski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • Olgierd Hryniewicz, były Dyrektor Instytutu Badań Systemowych PAN
 • Marcin Opałło, Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN
 • Agnieszka Mrozik, Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Badań Literackich PAN
 • Magda Konarska, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN
 • Jacek Koronacki, były Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN
 • Jerzy Bański, Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Władysław Gąsior, były Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
 • Paweł B. Sztabiński, były Zastępca ds. Naukowych Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 • Beata Grzywacz, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Agnieszka Chacińska, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN
 • Zbigniew M. Bocheński, były Dyrektor Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Piotr Wojtal, były Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Franciszek Janowiak, Dyrektor Instytutu Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN
 • Beata Orlecka-Sikora, Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN
 • Bogdan Fornal, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 • Jolanta Łukasiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
 • Andrzej Gamian, Dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
 • Adam Kubas, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Chemii Fizycznej PAN
 • Małgorzata Witko, Dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 • Celina Nowak, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN
 • Lech W. Szajdak, Dyrektor Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
 • Bartosz Kaliski, Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa
 • Przemysław Skotniczny, Dyrektor Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
 • Renata Miltko, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
 • Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Krzysztof Nieznański, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Monika Liguz, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Daniel T. Gryko, Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN
 • Sylwester Porowski, Zastępca Dyrektora ds. Nowych Technologii Instytutu Wysokich Ciśnień PAN
 • Bogdan Pałosz, Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Wysokich Ciśnień PAN
 • Andrzej Herman, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
 • Joanna Wojewoda-Budka, Dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
 • Zbigniew Miszalski, były dyrektor Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN
 • Maciej Zalewski, Dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN
 • Marianna Czaplicka, Dyrektor Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 • Barbara Trzebicka, Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • Jan Kiciński, Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
 • Sławomir Zadrożny, Dyrektor Instytutu Badań Systemowych PAN
 • Piotr Kowalczyk, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji, Rozwoju i Współpracy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Janusz Szczepański, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Jadwiga Iwaszczuk, Zastępca Dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
 • Władysław Lasoń, Dyrektor Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
 • Lucyna Śliwa, Dyrektor Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN
 • Marek Tańczyk, Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
 • Teodozja Izabela Rzeuska, Dyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Uzupełniono 15 stycznia 2021.