Naukowcy PAN zbadają powstawanie białaczki i chłoniaka

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Pod kierownictwem Instytutu Genetyki Człowieka PAN powstanie międzynarodowa grupa, która zajmie się pionierskimi badaniami hematoonkologicznymi. Wraz z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie instytut zbada m.in. genezę nowotworów hematologicznych takich, jak białaczka i chłoniaki.

Hematoonkologia_IGCz.png

Nowotwory hematologiczne to różne rodzaje białaczek i chłoniaków. Stanowią ok. 10% przypadków raka zdiagnozowanych w krajach rozwiniętych; u dzieci chorujących na nowotwory rozpoznaje się je w aż 40% przypadków. Ostatnie badania hematoonkologiczne potwierdzają, że komponent epigenetyczny ma duże znaczenie w ich rozwoju.

Prof. Maciej Giefing, kierownik Zakładu Genetyki Nowotworów IGH PAN, wyjaśnia: „Większość nowotworów to choroby ludzkiego genomu związane z klasycznymi zjawiskami genetycznymi, jak np. pęknięciami chromosomów i ich przemieszczaniem się w inne miejsca w genomie, co powoduje powstanie nowych nieprawidłowych genów o działaniu onkogennym. Tak dzieje się na przykład w przypadku różnego rodzaju białaczek. Natomiast w wybranych chorobach hematoonkologicznych, jak m.in. chłoniak Hodkina, to właśnie zjawiska epigenetyczne są kluczowe. Choroby te można określić jako choroby epigenomu i między innymi w tym obszarze chcemy prowadzić naszą działalność naukową i badawczą w projekcie”.

Szczegóły projektu

Badania nad nowotworami hematologicznymi są częścią międzynarodowego projektu „On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT_LEVEL”, który został zainaugurowany 19 stycznia. W skład konsorcjum wchodzą Instytut Genetyki Człowieka PAN jako lider projektu, oraz trzy wiodące ośrodki badawcze w Europie: Uniwersytet w Gandawie, Uniwersyteckie Centrum Medyczne Groningen i Uniwersytet w Ulm.

Prof. Michał Witt, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, mówi: „Nasi konsorcjanci to europejska czołówka ośrodków naukowych w dziedzinie hematoonkologii w Europie. Liczymy na to, że efektem naszych działań po 3 latach trwania projektu będzie zacieśnienie współpracy między naszymi instytucjami oraz możliwość tworzenia ogólnoświatowych konsorcjów”.

Celami projektu są: transfer wiedzy; wymiana dobrych praktyk; innowacje; rozwój zasobów ludzkich, zwłaszcza początkujących naukowców i zwiększenie wyników badań na poziomie europejskim w zakresie hematoonkologii. Aby je zrealizować, będą podjęte różnorodne działania: otwarte wykłady, warsztaty i seminaria, mobilność badawcza, networking, udział w konferencjach naukowych, wspólne publikacje, wydarzenia upowszechniające i działania informacyjne.

Projekt jest finansowany z programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji – Horyzont 2020. Więcej na temat projektu NEXT_LEVEL.

Źródło informacji: Instytut Genetyki Człowieka PAN