Paszport „Polityki” 2020 w dziedzinie literatury dla dr hab. Miry Marcinów

Nadrzędna kategoria: Media

Dr hab. Mira Marcinów z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN otrzymała Paszport „Polityki” w kategorii Literatura za debiutancką powieść „Bezmatek”.
Wyróżnienie zostało przyznane „za intensywną opowieść o relacji córki i matki, o życiu i umieraniu”. W opinii jury, wybitność książki „wykracza daleko poza temat żałoby, dotyczy też literackiego języka, zarazem wywrotowego i precyzyjnego”.

Mira_Marcinów_www.jpg

Mira Marcinów jest adiunktem w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki Instytutu Socjologii i Filozofii PAN. Zajmuje się filozofią psychiatrii, historią medycyny i teorią szaleństwa, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa. Pisarka, publicystka, laureatka licznych nagród i wyróżnień – m.in. Nagrody Premiera za rozprawę doktorską, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego i Nagrody Jerzego Perzanowskiego oraz Stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców (2018). Autorka „Historii polskiego szaleństwa” i „Na krawędzi wolności: szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka Struvego”.

Źródło zdjęcia: Instytut Socjologii i Filozofii PAN