Knowledge Frontiers Symposium

Nadrzędna kategoria: Media

Polska Akademia Nauk oraz Akademia Brytyjska przyjmują zgłoszenia do udziału w wydarzeniu naukowym z serii „Knowledge Frontiers Symposia”, które odbędzie się w formule wirtualnej w 12 sesjach w listopadzie i grudniu 2021 r. Sympozjum będzie dotyczyć zmian w sferze polityki, gospodarki i technologii.

tbacademy2.jpg

Konkurs zgłoszeń jest skierowany do osób zatrudnionych w jednostkach badawczych na terenie Wielkiej Brytanii i Polski, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w ciągu ostatnich 7 lat.

Tegoroczne sympozjum z udziałem około 30 młodych uczonych z obu krajów, będzie poświęcone tematyce przekształceń w sferze polityki, gospodarki i technologii, które będą solidarne i sprawiedliwe w wymiarze społecznym. Przekształcenia takie np. w odniesieniu do kwestii klimatycznych są obecnie określane jako „Just Transitions”.

W czasie sympozjum, którego głównym celem jest promowanie długofalowej współpracy między uczestnikami, przewidziana jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie (seed funding) oferowane przez Akademię Brytyjską, pod warunkiem udziału w co najmniej 75% sesji wirtualnych. Uczestnictwo w sympozjum nie gwarantuje uzyskania dofinasowania.

Sesje odbędą się 23-24 listopada, 30 listopada, 2 grudnia oraz 8-9 grudnia 2021 r. Każda z nich potrwa godzinę.

Szczegółowe informacje na temat założeń i problematyki sympozjum, kryteriów selekcji zgłoszeń oraz procedury aplikacyjnej są dostępne na stronie Akademii Brytyjskiej.

Termin składania zgłoszeń upływa 21 lipca 2021 r. Nabór zgłoszeń w systemie grantowym Akademii Brytyjskiej (Grant Management System (GMS), Flexi-Grant) zostanie zamknięty o godz. 17 czasu brytyjskiego.

Kontakt w BA: Emily Zerling, e.zerling@thebritishacademy.ac.uk.

Kontakt w PAN: Renata Kuskowska z Biura Współpracy z Zagranicą, tel. 22-182-65-11, e-mail: Renata.Kuskowska@pan.pl.