Stanowisko Dyrektorów Instytutów PAN z 14 maja 2021

Nadrzędna kategoria: Media

My, Dyrektorzy Instytutów PAN, zebrani na spotkaniu on-line w dn. 14 maja 2021 r., wyrażamy zaniepokojenie oraz troskę o przyszłość Polskiej Akademii Nauk. Popieramy działania związane z zachowaniem integralności i wzmocnieniem roli PAN. Jednocześnie wyrażamy sprzeciw wobec wszelkich zamiarów i planów wydzielenia instytutów z PAN. (…) Upoważniamy władze PAN do przedstawienia środowiskowego projektu reformy PAN.

pan news 2020 

My, Dyrektorzy Instytutów PAN, zebrani na spotkaniu on-line w dn. 14 maja 2021 r., wyrażamy zaniepokojenie oraz troskę o przyszłość Polskiej Akademii Nauk.

Popieramy działania związane z zachowaniem integralności i wzmocnieniem roli PAN. Jednocześnie wyrażamy sprzeciw wobec wszelkich zamiarów i planów wydzielenia instytutów z PAN.

Według niezależnych rankingów zagranicznych Instytuty PAN wraz z całą Akademią należą do najwyżej ocenianych wśród polskich instytucji naukowych.

Reforma PAN powinna umocnić rolę, znaczenie i reprezentację Instytutów w strukturze PAN, przy zachowaniu ich samodzielności i autonomii. Będzie to gwarantowało dalszy ich dynamiczny rozwój i znaczenie międzynarodowe.

Upoważniamy władze PAN do przedstawienia środowiskowego projektu reformy PAN.

Do głosowania było uprawnionych 64 dyrektorów. Za przyjęciem stanowiska głosowały 62 osoby, wstrzymały się dwie. Nikt nie głosował przeciw.