Spotkanie z przedstawicielami Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Nadrzędna kategoria: Media

Członkowie zespołu ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk rozpoczęli współpracę z członkami Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Będą dzielić się informacjami na temat epidemii COVID-19 w Polsce i na Ukrainie.

Eksperci będą wspólnie analizować sytuację epidemiczną w obu krajach, w tym m.in. obecność wariantów wirusa SARS-CoV-2, metody modelowania przebiegu epidemii czy zaawansowanie procesu szczepień. Podczas spotkania online 28 maja przedstawiciele PAN i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Національна академія наук України, НАНУ) omówili aktualną sytuację epidemiczną w Polsce i na Ukrainie oraz plany współpracy obydwu akademii w mniejszych grupach tematycznych.

Od czerwca 2020 r. interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 przy prezesie PAN opublikował 15 szczegółowych stanowisk. Sformułował w nich zalecenia nie tylko dla służb publicznych, ale także dla całego społeczeństwa. Wszystkie stanowiska są dostępne na naszej stronie:Zespół ds. COVID-19.

Członkami zespołu PAN ds. COVID-19 są: prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński), dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski), prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN), dr Wojciech Paczos (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Cardiff University), dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny), prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) i dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny). Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberk (Polska Akademia Nauk).