Wyniki konkursu START 2021

Nadrzędna kategoria: Media

19 młodych naukowców z Polskiej Akademii Nauk otrzymało prestiżowe stypendia w konkursie START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Trojgu spośród nich przyznano dodatkowe wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i jakość dorobku naukowego.

louis-reed-pwcKF7L4-no-unsplash_fnp.jpg

Zdjęcie: Unsplash

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej to najstarszy w Polsce program stypendialny dla najlepszych młodych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Wspiera on wybitnych młodych uczonych i zachęca ich do dalszego rozwoju naukowego. Roczne stypendium wynosi 28 tys. złotych. W konkursie oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów.

Wśród 19 laureatów wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymały dwie badaczki: mgr inż. Agnieszka Wołos z Instytutu Chemii Organicznej PAN i mgr inż. Natalia Ochocka-Lewicka z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Znalazły się w pięcioosobowej grupie naukowców, którym przyznano stypendia o wartości 36 tys. złotych.

Prestiżowe wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego za badania w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii otrzymał mgr Piotr Grochowski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. W konkursie tym pod uwagę bierze się także wyjątkowo wysoką jakość dorobku naukowego kandydata. Laureat otrzymał stypendium w wysokości 36 tys. złotych.

Wśród instytucji naukowych największa liczba kandydatów reprezentuje Polską Akademię Nauk.

Laureaci START 2021 z instytutów Polskiej Akademii Nauk:

1. Michał Adamski – biologia środowiska, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie
2. Anna Detman – mikrobiologia, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
3. Łukasz Dylewski – ekologia, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
4. Karolina Elżbieciak-Piecka – inżynieria materiałowa, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu
5. Łukasz Frąckowiak – fizyka, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
6. Piotr Grochowski – fizyka, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie
7. Aleksandra Herman – psychologia, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
8. Jarosław Juraszek – fizyka, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu
9. Marta Kaczanowicz – archeologia, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie
10. Aleksandra Krajewska – inżynieria materiałowa, Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie
11. Natalia Ochocka-Lewicka – biologia molekularna, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
12. Witold Postek – biotechnologia, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
13. Chiara Rinoldi – inżynieria materiałowa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
14. Katarzyna Szczepańska – nauki farmaceutyczne, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie
15. Karolina Trejgis – inżynieria materiałowa, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu
16. Katarzyna Walendzik – biologia medyczna, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
17. Aleksandra Wierzba – chemia, Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
18. Agnieszka Wołos – chemia, Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
19. Aleksandra Zielińska – biologia medyczna, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Pełna lista laureatów dostępna tutaj.