Webinarium o miastach neutralnych dla klimatu

Nadrzędna kategoria: Media

21 czerwca odbędzie się webinarium „Misja 100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 – dla obywateli, dzięki obywatelom”. Organizatorami są Biuro PolSCA PAN i Biuro NCBR w Brukseli. To kolejna z cyklu dyskusja o europejskich misjach w programie Horyzont Europa.

100 miast

Miasta zajmują 3% powierzchni Ziemi, ale wytwarzają ok. 72% wszystkich globalnych emisji gazów cieplarnianych. Ponadto szybko się rozwijają – według szacunków do 2050 r. mieszkańcami miast będzie 85% Europejczyków. Misja „100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 – dla obywateli, dzięki obywatelom” będzie wspierać nowe idee, badania naukowe i innowacje, które pomogą miastom w przeprowadzeniu systemowej transformacji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Przygotowany przez zarząd misji raport proponuje działania, jakie należy podjąć, aby w 10 lat osiągnąć cel w postaci 100 klimatycznie neutralnych ośrodków miejskich w skali kontynentu. Z wątków poruszonych w raporcie wybrano dwa tematy do dyskusji: zintegrowane planowanie miejskie oraz zaangażowanie mieszkańców, bez którego – jak wynika z opracowania – misja nie może się powieść.

W spotkaniu wezmą udział: Rosalinde van der Vlies z Komisji Europejskiej, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, przewodnicząca zarządu misji „Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta” oraz eksperci w zakresie tematyki miejskiej, którzy będą uczestniczyć w dwóch panelach dyskusyjnych. Polską Akademię Nauk będą reprezentować dr Cezary Mazurek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN oraz przedstawiciel(ka) Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Na koniec spotkania przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi z prelegentami.

Webinar odbędzie się 21 czerwca w godz. 11.00 – 13.15 w formie on-line. Szczegółowa agenda wydarzenia znajduje się na stronie Biura PolSCA PAN. Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Oprac. na podstawie informacji Biura PolSCA PAN