Rada ds. Planu dla Pracy i Rozwoju

Nadrzędna kategoria: Media

W składzie nowo powołanej Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii są prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, i dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej, prof. Agnieszka Dobrzyń.

pan_mrpit.jpg

Nominacje na członka rady otrzymały 32 osoby, wśród których są rektorzy polskich uczelni, przedstawiciele KRASP, KRUP, FNP, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorców. 14 czerwca minister rozwoju, pracy i technologii, dr Jarosław Gowin, wręczył członkom rady nominacje.

W skład tej grupy weszli prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, i prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN.

Do zadań rady będzie należało:

  • identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju (opracowanego przez MPRiT i zakładającego pomoc dla przedsiębiorców zmagających się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa),
  • opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych zawartych w planie (rada będzie mogła zapraszać na swoje posiedzenia osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w jej pracach),
  • inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia realizacji planu,
  • podejmowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o planie.

Rada będzie organem pomocniczym ministra. Przewodniczącą grupy została Anna Budzanowska, była wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (2019–2020) i wiceminister edukacji i nauki (2021).

Oprac. na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii