Nagroda im. Andrzeja Malewskiego

Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii PAN laureatem Nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego. Konkurs po raz 13. zorganizował Komitet Psychologii PAN.

Nagroda Okruszek

Źródło zdjęcia: Wszechnica.org.pl

Laureata odznaczono za „przekraczanie granic między klasycznymi dyscyplinami w sposób łączący oryginalność pomysłów teoretycznych i stosowanych metod badawczych z rzetelnością metodologiczną”. Odznaczenie w imieniu prezesa wręczył prof. Romuald Zabielski.

O laureacie

Prof. Łukasz Okruszek jest kierownikiem Pracowni Neuronauki Społecznej Instytutu Psychologii PAN. Absolwent matematyki (Politechnika Łódzka) i psychologii (Uniwersytet Łódzki). Doktoryzował i habilitował się w dziedzinie psychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesują go relacje społeczne i samotność z perspektywy neuronauki społecznej oraz związki między światem fizycznym, psychicznym i społecznym. Jest liderem projektu badawczego „Samotność”, który ma poszerzyć wiedzę o tym jak brak relacji negatywnie wpływa na wiele dziedzin naszego życia. Badania te są istotne nie tylko czasie pandemii, ale również ze względu na starzenie się społeczeństwa i rozluźnianie więzi społecznych.

O nagrodzie

Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego przyznawana jest corocznie młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań psychologicznych, metodologii nauk społecznych i badań interdyscyplinarnych. O nagrodę ubiegać się mogą naukowcy, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Oprac. na podstawie informacji Instytutu Psychologii PAN, Komitetu Psychologii PAN