Badacze PAN z grantami Miniatura 5 NCN

Nadrzędna kategoria: Media

Ośmioro naukowców z instytutów PAN otrzymało granty w konkursie Miniatura 5 Narodowego Centrum Nauki. Będą prowadzić badania m.in. nad eutrofizacją oczyszczonych ścieków, infekcjami grzybowymi u owadów i termoelektrycznymi nanokompozytami.

20210817_news.jpg

O przyznanie grantów mogli starać się naukowcy ze stopniem doktora, którzy nie kierowali pracami badawczymi finansowanymi przez NCN. Laureaci konkursu dostaną od 5 do 50 tys. zł, a ich przedsięwzięcia potrwają rok. Będą to badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne.

Miniatura NCN ma wspierać działania naukowe prowadzące do przygotowania projektów, na które badacze planują ubiegać się o finansowanie w konkursach grantowych w kraju i za granicą.

W konkursie granty otrzymało ośmioro naukowców z Polskiej Akademii Nauk:

  1. dr inż. Paweł Śledziński z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN na badania „Uzyskanie nowego modelu komórkowego opartego na technologii CRISPR-Cas (enChIP) w celu badania mechanizmów naprawy rejonów mikrosatelitarnych DNA”,
  2. dr Agata Kaczmarek z Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN na przedsięwzięcie „Zmiany w mitochondriach podczas apoptozy indukowanej infekcją grzybową – badania na modelu owadzim”,
  3. dr inż. Michał Preisner z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN na projekt „Ocena potencjału eutrofizującego oczyszczonych ścieków wprowadzanych do powierzchniowych wód płynących”,
  4. dr Barbara Kosmowska z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN na pracę „Stymulacja receptorów adenozynowych A1 a procesy apoptozy w harmalinowym modelu drżenia samoistnego – badania wstępne”,
  5. dr Karol Synoradzki z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN na przedsięwzięcie „Termoelektryczne nanokompozyty na bazie stopów Heuslera wytworzone z amorficznych prekursorów”,
  6. dr inż. Marzena Iwaniszyn z Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN na badanie „Optymalizacja geometrii i morfologii powtarzalnych otwartych struktur komórkowych w aspekcie zastosowania ich jako nośników katalizatorów”,
  7. dr inż. Tomasz Kowalczyk z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN na pracę „Określenie możliwości wykorzystania reakcji katalitycznych w dyszach zbieżnych do realizacji izotermicznej ekspansji gazów”,
  8. dr Anna Osinka z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN na przedsięwzięcie „Identyfikacja domen białek Spef2 i CFAP69 pośredniczących w oddziaływaniach z białkami aparatu centralnego w rzęsce ruchomej”.

W konkursie eksperci centrum przyznali 58 naukowcom finansowanie w łącznej wysokości 2,3 mln zł.

Pierwsza lista rankingowa konkursu Miniatura 5 NCN (PDF)

Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 30 września 2021 r.

Oprac. na podstawie informacji Narodowego Centrum Nauki