Konkursy grantowe Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Nadrzędna kategoria: Media

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki ogłosiła dwa dodatkowe konkursy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Instytucje naukowe i szkoły wyższe w Polsce i w Niemczech mogą ubiegać się w nich o dofinansowanie do 300 tys. euro na partnerskie przedsięwzięcia badawcze poświęcone relacjom polsko-niemieckim.

20210831_news.jpg

Konkurs „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór” ma wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów przygotuje całościowe historyczne opracowanie na temat niemieckiej okupacji. Wybrane istotne aspekty badań to: nowe granice i ustrój okupacyjny, praca przymusowa i przymusowe migracje, rozbicie wieloetnicznego społeczeństwa polskiego, losy polskiej kultury i edukacji oraz życia religijnego pod rządami nazistów, ruch oporu i bezpośrednie następstwa wojny w Polsce.

Konkurs „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku” ma pozwolić na analizę kultur pamięci. Naukowcy zidentyfikują między innymi mocne i słabe strony w postrzeganiu kraju sąsiedniego. Celem badań będzie także wyjaśnienie, dlaczego w niektórych dziedzinach istnieją duże różnice między stanem wiedzy w społeczeństwie a wynikami badań naukowych. Istotne jest również pytanie o to, jakie media kształtują dzisiaj obraz historii wśród młodzieży w Polsce i w Niemczech.

Oba ministerstwa edukacji i nauki – Polski i Niemiec – planują współfinansowanie konkursów.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021 r. PNFN podejmie decyzję w sprawie finansowania najlepszych projektów w kwietniu 2022 r.

Informacje na temat dwóch nowych konkursów specjalnych są dostępne na stronie PNFN https://www.pnfn.pl/pl/.