10 lat Narodowego Centrum Nauki

Ponad 3600 projektów udało się zrealizować instytutom Polskiej Akademii Nauk dzięki konkursom Narodowego Centrum Nauki. Agencja świętuje w tym roku 10-lecie działania.

20210909_10latNCNbg.jpg

Źródło grafiki: Narodowe Centrum Nauki

W sumie podczas 10 lat istnienia NCN ogłosiło 200 konkursów i przyznało ponad 23 tys. grantów o wartości prawie 11 mld zł. Wśród nich znalazły się projekty naukowo-badawcze instytutów i jednostek PAN. Granty otrzymało 3646 złożonych przez nie w konkursach NCN wniosków. Najwięcej projektów dofinansowanych przez NCN zrealizowały Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (194), Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN (166) i Instytut Chemii Fizycznej PAN (164).

Najwyższe kwoty dofinansowania w latach 2011-2021 otrzymały projekty:

  • „Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii” (czas trwania projektu: 2013-2020), Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, konkurs SYMFONIA 1 - 7 000 000 PLN
  • „Oddziaływanie komórek NK z populacją zainfekowanych komórek rakowych: eksperymenty w urządzeniach mikroprzepływowych i modelowanie matematyczne na poziomie pojedynczych komórek” (2020-2023), Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, konkurs GRIEG - 6 389 850 PLN
  • „Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego - DNA środowiskowe i nie tylko” (2020-2023), Instytut Ochrony Przyrody PAN, konkurs GRIEG - 6 387 134 PLN
  • „W jaki sposób wirtualne multisensoryczne doświadczenie wpływa na zachowania środowiskowe?” (2020-2023), Instytut Psychologii PAN, konkurs IDEALAB - 6 357 500 PLN
  • „Eksperyment ATLAS: doświadczalna weryfikacja Modelu Standardowego i poszukiwania sygnałów Nowej Fizyki przy energiach LHC” (2013-2016), Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, konkurs HARMONIA 4 - 6 335 447 PLN
  • „Rozwój »Komputerowej Lingwistyki Chemicznej« i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieletapowych syntez chemicznych” (2014-2020), Instytut Chemii Organicznej PAN, konkurs SYMFONIA 2 - 6 298 680 PLN
  • „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych” (2014-2021), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, konkurs SYMFONIA 2 - 6 281 205 PLN
  • „Dopływ wód gruntowych w zmieniającej się Arktyce: zasięg i wpływ biogeochemiczny” (2020-2023), Instytut Oceanologii PAN, konkurs GRIEG - 6 273 543 PLN

O Narodowym Centrum Nauki

NCN zostało powołane w marcu 2011 r. do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli takich, których celem jest zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Celem NCN jest podniesienie jakości i efektywności badań oraz działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

„Projekty NCN sfinansowane w konkursach skierowanych do młodych naukowców pozwoliły mi na osiągnięcie samodzielności, rozwijanie własnych zainteresowań naukowych i współpracy, zarówno tej krajowej, jak i zagranicznej. Teraz czas na kolejny typ grantu – projekt międzynarodowy, dzięki któremu mam nadzieję czerpać z doświadczenia litewskiego partnera. Jestem przekonana, że nasza współpraca zaowocuje wysokiej jakości badaniami” - mówi dr hab. Emilia Witkowska z Instytutu Fizyki PAN, laureatka konkursu DAINA 2 oraz SONATA 2, SONATA BIS 5, PRELUDIUM BIS 1.

NCN regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Wraz z niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) prowadzi program DIOSCURI mający na celu tworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Polsce. NCN jest również koordynatorem programów CHANSE i QuantERA, realizowanych we współpracy z innymi europejskimi instytucjami finansującymi badania naukowe dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej z programu Horyzont 2020, a także operatorem obszaru „Badania” w zakresie badań podstawowych finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dr Grzegorz Sumara z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, zdobywca grantów w konkursach DIOSCURI 1 oraz SONATA BIS 10, przyznaje: - „Dzięki programowi DIOSCURI mogłem wrócić do kraju po ponad 15 latach spędzonych za granicą, a poziom finansowania mojej grupy umożliwia mi prowadzenie dalszych badań w międzynarodowym środowisku i kontynuowanie nawiązanych wcześniej współprac. Ponadto utworzenie międzynarodowej Doradczej Rady Naukowej (Scientific Advisory Board – SAB) przy moim Centrum gwarantuje nam nie tylko wsparcie merytoryczne, ale przyczyniać się będzie także do wzmocnienia międzynarodowej wymiany naukowej, tworzenia szerszej sieci kontaktów i widoczności naszej grupy.”

10-lecie NCN

Obchody dekady istnienia NCN odbywają się 9-10 września 2021 r. 10 września w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się konferencja na temat nauki podczas pandemii i polityki otwartego dostępu Open Access, a także prezentacje laureatów konkursów NCN. Obchody będą transmitowane online na stronie internetowej, Facebooku i YouTube. Szczegółowy program obchodów znajduje się na stronie https://ncn.gov.pl/10lat/.

Baza wszystkich projektów finansowanych przez NCN: https://projekty.ncn.gov.pl/

Oprac. na podstawie informacji Narodowego Centrum Nauki