Nowe władze Akademii Młodych Uczonych

Akademia Młodych Uczonych PAN wybrała nowe władze. Przewodniczącym został dr Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, a zastępcami dr hab. inż. Marta Gmurek z Politechniki Łódzkiej i dr hab. Jan Poleszczuk z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Władze AMU

Władze w nowym składzie będą zarządzać AMU od 15 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2024 r.

Akademia Młodych Uczonych powstała w 2010 roku. Jest częścią struktur korporacyjnych Polskiej Akademii Nauk. Zrzesza utalentowanych badaczy i badaczki młodego pokolenia. Zabiera głos w sprawach istotnych dla nauki i szkolnictwa wyższego, aktywizuje środowisko młodych uczonych i popularyzuje wiedzę. Członków AMU wybiera Zgromadzenie Ogólne PAN spośród kandydatek i kandydatów, którzy nie ukończyli 38. roku życia i posiadają co najmniej stopień naukowy doktora. W tym roku AMU świętowała swoje 10-lecie.