Medale PAN im. Mikołaja Kopernika dla zespołu ds. COVID-19

Nadrzędna kategoria: Media

Odznaczenia Polskiej Akademii Nauk odebrali członkowie interdyscyplinarnego Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN. Medale są przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe zasłużonym dla środowiska naukowego w Polsce uczonym nie będącym krajowymi członkami PAN.

2021 10 15 PAN medal kopernika

Medal PAN im. Mikołaja Kopernika.

Interdyscyplinarny Zespół doradczy ds. COVID-19 przy prezesie PAN działa od czerwca 2020 r. Naukowcy monitorują sytuację epidemiczną w Polsce, śledzą możliwe scenariusze i formułują zalecenia. 

Członkowie zespołu zostali uhonorowani „za udział w pracach interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, opracowaniu kompendium wiedzy o koronawirusie SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19 oraz w przygotowaniu 21 stanowisk dotyczących różnych aspektów epidemii COVID-19” – czytamy w uchwale Prezydium PAN. Decyzja o nadaniu medali zapadła 21 września na posiedzeniu Prezydium na podstawie rekomendacji kapituły nagrody. 15 października odznaczenia odebrali: 

  • prof. Krzysztof Pyrć, 
  • dr hab. Magdalena Rosińska, 
  • dr hab. Tomasz Smiatacz, 
  • dr Aneta Afelt,
  • dr hab. Anna Ochab-Marcinek, 
  • prof. Radosław Owczuk, 
  • dr Wojciech Paczos, 
  • dr Anna Plater-Zyberk. 

 medal kopernika portrety 2021 pan

W górnym rzędzie, od lewej: prof. Krzysztof Pyrć, dr hab. Magdalena Rosińska, dr hab. Tomasz Smiatacz, dr Aneta Afelt. W dolnym rzędzie, od lewej: dr hab. Anna Ochab-Marcinek, prof. Radosław Owczuk, dr Wojciech Paczos, dr Anna Plater-Zyberk. Fot. prof. T. Smiatacz, prof. M. Kossowska.

O działalności zespołu

Komunikaty zespołu kształtują publiczną debatę na temat szczepionek i pandemii w Polsce. Do tej pory zespół opublikował 22 szczegółowe stanowiska, w których sformułował zalecenia dla służb publicznych i dla całego społeczeństwa. 

Stanowisko 13. zespołu zostało przedstawione w raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych na forum o nauce, technologii i innowacjach dla zrównoważonego rozwoju. To jedyny głos z Polski. Prezentuje lekcje, jakie powinniśmy odrobić, aby jak najszybciej wyjść z pandemii. 

We wrześniu 2020 r. ukazała się publikacja „Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN”. W przystępny sposób przedstawiła ona aktualny stan wiedzy na temat wirusa SARS-CoV-2, choroby COVID-19 oraz jej skutki medyczne, psychologiczne, gospodarcze i społeczne, prognozy rozwoju epidemii i rekomendacje dla obywateli i instytucji. 

Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberk z PAN. W skład zespołu wchodzą również profesorowie będący członkami PAN: prof. Małgorzata Kossowska i prof. Andrzej Rychard.

medal kopernika portrety 2021 pan drugie

Od lewej: prof. Jerzy Duszyński, prof. Małgorzata Kossowska, prof. Andrzej Rychard. Fot. prof. T. Smiatacz.

Medal PAN im. Mikołaja Kopernika 

Medal przyznawany jest przez Prezydium akademii za wybitne osiągnięcia naukowe zasłużonym dla środowiska naukowego w Polsce uczonym nie będącym krajowymi członkami Polskiej Akademii Nauk. Medal został ustanowiony w 1969 r. Wniosek o jego przyznanie może złożyć wydział akademii lub pięciu członków akademii. Wnioski od strony formalnej rozpatrywane są przez kapitułę, która przedstawia rekomendacje Prezydium PAN.