Medale PAN im. T. Kotarbińskiego wręczone

Ekonomista prof. Bogdan Nogalski, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Federacja Stowarzyszeń Naukowych to tegoroczni laureaci Medalu PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego.

kotarbinski bann

Prof. Tadeusz Kotarbiński był filozofem, logikiem, etykiem, przedstawicielem szkoły lwowsko-warszawskiej, współtwórcą ogólnej teorii sprawnego działania zwanej prakseologią. W latach 1957-1962 pełnił funkcję prezesa Polskiej Akademii Nauk. Medal, któremu patronuje profesor, został przyznany po raz 13.

Wyróżnieni odebrali odznaczenia na uroczystym posiedzeniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 19 października w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. – Trzeba dziś mówić o uhonorowaniu zasług, które są związane z kontynuacją przesłania ukształtowanego przez myśl i działania profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Podziwiam państwa dokonania, które pozwalają myśleć o tym, że on trochę jednak uczestniczy w naszym życiu. Chodzi też o uświetnienie pamięci patrona tego medalu – mówił wiceprezes PAN prof. Stanisław Filipowicz.

Odznaczenie w kategorii za całokształt dorobku naukowego lub wybitne dzieło, które przyczyniło się do postępu w naukach organizacji i zarządzania, otrzymał ekonomista prof. Bogdan Nogalski. Laureat specjalizuje się w organizacji zarządzania. Zajmuje się także tematyką funkcjonowania holdingów i grup kapitałowych. Jest honorowym przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, w latach 2003-2020 był jego przewodniczącym. Kierował Sekcją Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Medal za wyróżniające się dokonania praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania, odznaczające się wysoką efektywnością ekonomiczną i społeczną otrzymały dwie organizacje. Pierwsza to Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – polskie stowarzyszenie zajmujące się ratownictwem górskim. Druga to Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – związek o tradycji zapoczątkowanej przez Towarzystwo Politechniczne Polskie założone w 1835 r. w Paryżu.

Oprac. na podstawie informacji Szkoły Głównej Handlowej