List naukowców przed szczytem COP26

38 przedstawicieli instytucji naukowych z całego świata podpisało list, który ma wesprzeć uczestników szczytu COP26 w osiągnięciu celów konferencji, w tym zobowiązania do uzyskania neutralności klimatycznej do połowy stulecia oraz do ograniczenia procesu ocieplania klimatu do 1,5oC. Wśród sygnatariuszy listu jest prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński.

20211028photo-1615209853186-e4bd66602508.jpg

Konferencja ONZ o zmianach klimatu COP26 to posiedzenie państw-stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych o Zmianie Klimatu (UNFCCC; ang. Conference of the Parties). Będzie się odbywać od 31 października do 12 listopada w Glasgow.

Przedstawiciele świata nauki przygotowali stanowisko ws. nauki i innowacji dla działań na rzecz klimatu. Inicjatorem listu jest główny doradca brytyjskiego rządu ds. nauki.

Sygnatariusze listu wzywają badaczy, decydentów i przywódców politycznych do współpracy ze społecznościami w trzech celach:

  • opracowania ambitnych, opartych na dowodach naukowych długoterminowych strategii, które pozwolą na zdefiniowanie wysiłków na rzecz ograniczenia procesu ocieplania klimatu do 1,5°C,
  • zwiększenia współpracy międzynarodowej w celu przyspieszenia badań, rozwoju i wdrażania skutecznych rozwiązań łagodzących skutki zmian klimatu i adaptacyjnych,
  • ustanowienia programów wzmacniających globalny potencjał badawczy i innowacyjny.

Przeczytaj list w wersji angielskiej.