Środowiskowy projekt reformy PAN

Prezydium PAN przyjęło projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk przygotowany przez działający od 2019 r. zespół pod przewodnictwem prof. Pawła Rowińskiego. Projekt jest dalej konsultowany w środowisku akademii.

Najważniejsze założenia reformy PAN:

 • wzmocnienie autonomii oraz integralności PAN (korporacji uczonych, komitetów i instytutów),
 • wzmocnienie samodzielności instytutów,
 • powołanie Zgromadzenia Ogólnego Instytutów Akademii oraz ustawowo umocowanego wiceprezesa PAN ds. instytutów, który będzie uzgadniany z ZOIA,
 • wprowadzenie Rady Przewodniczących Komitetów PAN,
 • skuteczna kontrola nadzorcza wewnątrz PAN,
 • doprecyzowanie statusu członków seniorów, poprzez wprowadzenie kategorii seniorów czynnych,
 • stworzenie Międzynarodowej Rady Akademii,
 • ustawowe określenie zasad wyboru, obowiązków i uprawnień członków Akademii Młodych Uczonych,
 • możliwość federalizacji instytutów PAN (tworzenie centrów PAN),
 • umożliwienie tworzenia federacji szkół doktorskich PAN,
 • wprowadzenie statusu doktoranta PAN, powołanie samorządu doktorantów PAN.

Konsultacje

19 października odbyły się konsultacje projektu z Akademią Młodych Uczonych, a 4 listopada w oddziale PAN w Olsztynie. W planach są kolejne spotkania.

Skład zespołu spraw opracowania założeń do projektu oraz projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Przewodniczący: prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN.

Członkowie:

 • prof. Jerzy Brzeziński, Wydział I PAN;
 • prof. Tadeusz Burczyński, przewodniczący Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN;
 • dr hab. Maciej Eder, Wydział I PAN;
 • prof. Hubert Izdebski, Wydział I PAN;
 • prof. Antoni Rogalski, Wydział IV PAN;
 • prof. Andrzej Rychard, Wydział I PAN;
 • prof. Ewa Słaby, Wydział III PAN;
 • prof. Marek Świtoński, Wydział II PAN, prezes Oddziału PAN w Poznaniu;
 • prof. Andrzej Więcek, Wydział V PAN, prezes Oddziału PAN w Katowicach.

Stanowisko Prezydium z 13 października 2021 r. w sprawie środowiskowego projektu ustawy o zmianie ustawy o PAN.

Tekst jednolity ustawy z 30 kwietnia 2021 r. o PAN opracowany na podstawie „Środowiskowego projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk”.