Gospodarcze i społeczne znaczenie dużych rzek w Polsce

Porozmawiają o tym naukowcy 17 listopada podczas konferencji online z cyklu „Duże rzeki”, organizowanej przez Polską Akademię Nauk i Komitet Gospodarki Wodnej PAN. Trwa rejestracja na wydarzenie.

20211109_rzeki.jpg

Badania prowadzone na Wiśle czy Odrze są nie tylko kosztowne ze względu na skalę procesów, ale także skomplikowane. Wiążą się bowiem z różnymi dziedzinami gospodarki, ochroną środowiska czy trendami społecznymi. Podczas spotkania prelegenci opowiedzą o znaczeniu dużych rzek i wyzwaniach stojących przed gospodarką wodną.

Program i rejestracja

Konferencja rozpocznie się 17 listopada o godz. 12.00. Transmisja online będzie dostępna dla wszystkich zapisanych uczestników. Będą oni mogli zadawać pytania na czacie. Konferencja rozpocznie się od prezentacji.

  • Ekonomia żeglugi śródlądowej w Polsce – prof. Tomasz Żylicz (Uniwersytet Warszawski) 
  • Przekształcenia stref nadrzecznych polskich miast w świetle zmian pradygmatów europejskich – prof. Anna Januchta-Szostak (Politechnika Poznańska) 
  • Polska energetyka wodna dla transformacji energetycznej kraju i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych – dr hab. Janusz Steller (Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN) 
  • Zaopatrzenie miast z wód rzecznych – dr inż. Klara Ramm (Misja Horyzont Europa ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych) 
  • Ekohydrologia dla zwiększania potencjału zrównoważonego rozwoju dużych systemów rzecznych – prof. Maciej Zalewski (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN) 

Moderatorami debaty będą wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński oraz przewodniczący Komitet Gospodarki Wodnej PAN prof. Tomasz Okruszko.

Szczegółowy program i rejestracja są dostępne na stronie wydarzenia. 

O konferencji

To już drugie spotkanie w cyklu „Duże rzeki” zainicjowanym w 2020 roku. Tym razem prelegenci skupią się na ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym znaczeniu dużych rzek w Polsce. Konferencje są wspólną inicjatywą Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.