Komitety PAN wspólnie o unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030

Trzeba doprecyzować pojęcia zawarte w strategii i przedstawić spójne postulaty władzom – zgodzili się uczestnicy debaty komitetów PAN o lasach. Jeszcze w tym roku ma się zebrać grupa robocza, która wypracuje wspólny dokument.

20211115_debata_news.jpg

W jej skład wejdą przedstawiciele Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN oraz Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN. Zorganizowały one 3 listopada w Warszawie debatę o lasach. Punktem wyjścia do rozmowy była strategia Unii Europejskiej (UE) na rzecz bioróżnorodności 2030 pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”.

2021-11-03_PalacStaszicaLasy_44small.jpg

Unijne propozycje

Wieloletnia strategia została przedstawiona w maju 2020 przez Komisję Europejską. W czerwcu 2021 roku przyjął ją Parlament Europejski. Celem jest ochrona i odbudowa bioróżnorodności na naszym kontynencie dla dobra ludzi, klimatu i planety. Wyzwania są ambitne i wzbudziły ożywioną dyskusję także w środowisku naukowym.

Strategia zakłada m.in. objęcie ochroną co najmniej 30% powierzchni lądowej UE, a 10% ochroną ścisłą, w tym wszystkich lasów pierwotnych i starodrzewów. Dziś jedynie 3% powierzchni UE podlega ścisłej ochronie.

Debata komitetów PAN

Czy ochronę przyrody da się pogodzić z gospodarką leśną? Odpowiedzi na to pytanie szukają biolodzy i leśnicy zrzeszeni w komitetach PAN. Za nami pierwsza debata, która zaowocowała konkretną propozycją. Ma powstać wspólny dokument precyzujący pojęcia zawarte w strategii, a także lista konkretnych postulatów adresowanych do władz. Przygotowaniem materiałów zajmie się wspomniana grupa robocza.

2021-11-03_PalacStaszicaLasy_24small.jpg

Uczestnicy debaty podkreślali, że:

  • rolą nauki jest sprowadzenie dyskusji o lasach na grunt merytoryczny,
  • należy unikać emocjonalnych wypowiedzi oraz medialnego żargonu w tekstach naukowych,
  • trzeba ukierunkować badania przyrodnicze na rozwiązywanie ważnych i aktualnych problemów.

W spotkaniu wzięli udział członkowie obu komitetów i goście zgromadzeni w Pałacu Staszica, a także ok. 200 osób, które dołączyły zdalnie do wydarzenia.

Nagranie wideo jest dostępne na kanale PAN w serwisie YouTube.

Źródło informacji i wideo: PAN

Zdjęcia: Jarosław Deluga-Góra / PAN