Nagrody Prezesa PAN w 2021 r.

Sześcioro naukowców zostało laureatami Nagród Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia.  Wyróżnienia te przyznano m.in. za prace dotyczące polskiej humanistyki, analogów nanografenów i obrzęku mózgu.

palac-staszica-pan-2021.jpg

Nazwiska laureatów ogłoszono 2 grudnia na Zgromadzeniu Ogólnym PAN. Wyróżnienia przyznano:

  • prof. Michałowi Głowińskiemu, członkowi rzeczywistemu PAN, za wnikliwy obraz specyficznych rysów polskiej humanistyki przez pryzmat życiorysów jej czołowych reprezentantów zawartych w książce „Tęgie głowy”;
  • prof. Arkadiuszowi Nowakowi z Ogrodu Botanicznego PAN – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie i dr. hab. Marcinowi Nobisowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego za redakcję monografii naukowej „Illustrated flora of Tajikistan and adjacent areas”, która jest wynikiem zainicjowanych i koordynowanych przez obu naukowców-laureatów badań botanicznych w Tadżykistanie, prowadzonych 15 lat;
  • prof. Danielowi Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN za odkrycie nowych barwników funkcjonalnych i heterocyklicznych analogów nanografenów;
  • prof. Elżbiecie Frąckowiak, członkini korespondentce PAN, za wyjaśnienie wpływu procesów redoks w materiałach elektrodowych i roztworach elektrolitów na działanie i długotrwałą pracę cykliczną kondensatorów elektrochemicznych;
  • prof. Janowi Albrechtowi, członkowi rzeczywistemu PAN, za wykazanie związku pomiędzy nadmiernym gromadzeniem glutaminy, na skutek upośledzenia jej aktywnego transportu z astrocytów do przestrzeni pozakomórkowej, a obrzękiem mózgu.