Nowi członkowie PAN i AMU PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Zgromadzenie Ogólne PAN 3 grudnia dokonało wyboru członków rzeczywistych i członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk oraz członków Akademii Młodych Uczonych PAN.

pan-news-2021.jpg

Status członka będzie przysługiwał nowo wybranym osobom od 1 stycznia 2022 r. Członkiem rzeczywistym lub korespondentem zostaje się dożywotnio. Kadencja członka Akademii Młodych Uczonych trwa pięć lat, bez możliwości ponownego wyboru. 

Członkowie PAN są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W sumie liczba członków nie może przekroczyć 350. Członek krajowy bierze udział w pracach Zgromadzenia Ogólnego akademii, wydziału, oddziału, komitetu naukowego i problemowego. Składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności wiceprezesowi akademii nadzorującemu pracę danego wydziału. 

O członkostwo w AMU mogą starać się osoby, które nie ukończyły 38. roku życia, mają co najmniej stopień naukowy doktora i wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę. AMU liczy dziś 32 członków. 

Nowi członkowie rzeczywiści 

Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 33 członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk: 

 1. w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN: 
 • prof. dr hab. Jerzy Axer, Uniwersytet Warszawski  
 • prof. dr hab. Dariusz Doliński, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS  
 • prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Zamek Królewski w Warszawie  
 • prof. dr hab. Michał Tymowski, Uniwersytet Warszawski  
 1. w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN: 
 • prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
 • prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN  
 • prof. dr hab. Małgorzata Mańka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
 • prof. dr hab. Jacek Oleksyn, Instytut Dendrologii PAN  
 • prof. dr hab. Marek Świtoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
 • prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu  
 • prof. dr hab. Jan Franciszek Żmudziński, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB  
 1. w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN: 
 • prof. dr hab. Piotr Biler, Uniwersytet Wrocławski  
 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
 • prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz, Instytut Matematyczny PAN  
 • prof. dr hab. Marek Pfützner, Uniwersytet Warszawski  
 • prof. dr hab. Feliks Przytycki, Instytut Matematyczny PAN  
 • prof. dr hab. Paweł Rowiński, Instytut Geofizyki PAN  
 • prof. dr hab. Andrzej Sobolewski, Instytut Fizyki PAN  
 • prof. dr hab. Grażyna Stochel, Uniwersytet Jagielloński  
 • prof. dr hab. Jacek Waluk, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
 • prof. dr hab. Andrzej Witkowski, Uniwersytet Szczeciński  
 1. w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN:  
 • prof. dr hab. Jan Awrejcewicz, Politechnika Łódzka  
 • prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, Politechnika Poznańska  
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  
 • prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka, Politechnika Wrocławska  
 • prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek, Uniwersytet Jagielloński  
 • prof. dr hab. inż. Henryk Petryk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 • prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN  
 1. w Wydziale V Nauk Medycznych PAN: 
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Szczepańska-Sadowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny  
 • prof. dr hab. n. med. Michał Tendera, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

Uchwała nr 5 z 3 grudnia 2021 r. dot. wyboru członków rzeczywistych 

Nowi członkowie korespondenci 

Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 35 członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk: 

 1. w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN: 
 • prof. dr hab. Michał Buchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Europaische Universitat Viadrina 
 • prof. dr hab. Barbara Engelking, Instytut Filozofii i Socjologii PAN  
 • prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
 • prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS 
 • dr hab. Konrad Osajda, Uniwersytet Warszawski  
 • prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki PAN  
 • prof. dr hab. Marcin Wodziński, Uniwersytet Wrocławski  
 1. w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN: 
 • prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN  
 • prof. dr hab. Marek Figlerowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Poznańska  
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin PAN  
 • prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN  
 • prof. dr hab. Artur Zdunek, Instytut Agrofizyki PAN  
 1. w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN: 
 • prof. dr hab. Konrad Banaszek, Uniwersytet Warszawski  
 • prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, Politechnika Wrocławska  
 • prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  
 • prof. dr hab. inż. Izabella Grzegory, Instytut Wysokich Ciśnień PAN  
 • prof. dr hab. Dariusz Andrzej Kaczorowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN  
 • prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
 • prof. dr hab. Mieczysław Łapkowski, Politechnika Śląska  
 • prof. dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec, Uniwersytet Gdański  
 • prof. dr hab. Ludomir Newelski, Uniwersytet Wrocławski  
 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański  
 • prof. dr hab. Karol Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński  
 1. w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN:  
 • prof. dr hab. inż. Teodor Paweł Gotszalk, Politechnika Wrocławska  
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Politechnika Warszawska  
 • prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, Politechnika Warszawska  
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, Politechnika Gdańska  
 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Politechnika Śląska  
 • prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN  
 • prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN  
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska  
 1. w Wydziale V Nauk Medycznych PAN: 
 • prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska, Uniwersytet Medyczny Białymstoku  
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Pilc, Instytut Farmakologii PAN, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu  
 • prof. dr hab. n. med. Marek Sanak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  

Uchwała nr 6 z 3 grudnia 2021 r. dot. wyboru członków korespondentów 

Nowi członkowie Akademii Młodych Uczonych 

Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 18 członków Akademii Młodych Uczonych: 

 1. w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN: 
 • dr Aleksandra Bilewicz, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 
 • dr hab. Karolina Hansen, Uniwersytet Warszawski  
 • dr Monika Stobiecka, Uniwersytet Warszawski 
 1. w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN: 
 • dr hab. Michał Bogdziewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
 • dr hab. Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagielloński  
 • dr hab. inż. Barbara Uszczyńska-Ratajczak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN  
 • dr hab. inż. Artur Wiktor, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
 1. w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN: 
 • dr hab. Szymon Chorąży, Uniwersytet Jagielloński  
 • dr hab. Anna Dyrdał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
 • dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
 • dr hab. Arkadiusz Marek Tomczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
 • dr hab. Michał Tomza, Uniwersytet Warszawski  
 1. w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN: 
 • dr hab. inż. Andrzej Katunin, Politechnika Śląska  
 • dr hab. inż. Anna Kłos, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego  
 • dr hab. inż. Łukasz Sadowski, Politechnika Wrocławska  
 • dr hab. Marzena Smol, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN  
 1. w Wydziale V Nauk Medycznych PAN:  
 • dr n. med. Ewelina Piktel, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
 • dr hab. n. med. Maciej Sałaga, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

Uchwała nr 7 z 3 grudnia 2021 r. dot. wyboru członków AMU