Nominacje dla nowych członków AMU

14 grudnia odbyła się uroczystości wręczenia nominacji nowym członkom Akademii Młodych Uczonych PAN. Dołączą do AMU 1 stycznia 2022 r.

20211217_amu.jpg

Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 9 członkiń i 9 członków Akademii Młodych Uczonych. 14 grudnia zostały im wręczone nominacje potwierdzający wybór na 5-letnią kadencję.

 1. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN: 
 • dr Aleksandra Bilewicz, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 
 • dr hab. Karolina Hansen, Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Stobiecka, Uniwersytet Warszawski 
 1. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN: 
 • dr hab. Michał Bogdziewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. inż. Barbara Uszczyńska-Ratajczak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • dr hab. inż. Artur Wiktor, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 1. Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN: 
 • dr hab. Szymon Chorąży, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Anna Dyrdał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Arkadiusz Marek Tomczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Michał Tomza, Uniwersytet Warszawski
 1. Wydział IV Nauk Technicznych PAN: 
 • dr hab. inż. Andrzej Katunin, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Anna Kłos, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • dr hab. inż. Łukasz Sadowski, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Marzena Smol, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 1. Wydział V Nauk Medycznych PAN:
 • dr n. med. Ewelina Piktel, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr hab. n. med. Maciej Sałaga, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Członkami Akademii Młodych Uczonych mogą zostać naukowcy poniżej 38. roku życia z co najmniej stopniem doktora, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę. AMU liczy obecnie 32 członków. 

Uchwała nr 7 z 3 grudnia 2021 r. dot. wyboru członków AMU