Nabór wniosków w drugim konkursie PASIFIC zakończony

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zakończyło przyjmowanie wniosków w drugim konkursie PASIFIC. Trwa ocena wniosków. Eksperci wybiorą 15 naukowców, którzy będą mogli realizować swoje prace badawcze w Polskiej Akademii Nauk w najbliższych latach.

20220105_pasific.jpg

PASIFIC (ang. Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity) to konkurs stypendialny dla badaczy z zagranicy. Biorąc w nim udział, naukowcy mogą przyjechać na pobyty badawcze do instytutów PAN.

Nabór w drugim konkursie zakończył się 30 grudnia. Wpłynęło w nim 200 wniosków. Zostały one złożone przez naukowców z 50 krajów. Ponad 1/3 kandydatów stanowiły kobiety (73).

20210105_narodowosci.png

W drugim naborze napłynęło 51 zgłoszeń w panelu nauk o życiu (ang. Life Sciences) oraz 71 w naukach społecznych i humanistycznych (ang. Social Sciences and Humanities). Najwięcej wniosków, 78, wpłynęło w obszarze nauk ścisłych i technicznych (ang. Physical Sciences and Engineering).

Zgłoszenia obejmowały 25 dyscyplin. Najwięcej wniosków, po 16, zostało złożonych w dziedzinie nauk o ziemi, biologii środowiska, ekologii i ewolucji oraz studiów nad przeszłością.

20210105_dyscypliny.png

Większość instytutów PAN (53 z 70) zostało choć raz wybranych przez kandydatów jako instytuty goszczące. Najwięcej kandydatów starało się o pobyt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (19). Znaczna liczba osób wskazała jako swój cel Instytut Chemii Fizycznej (13) oraz Instytut Nauk Ekonomicznych (8).

20210105_instytuty.png

W drugim naborze jury wyłoni 15 naukowców, którzy otrzymają finansowanie w wysokości 60 tys. euro na pokrycie kosztów bezpośrednich badań oraz wynagrodzenie wynoszące ok. 2,5 tys. euro netto miesięcznie. Badacze przyjeżdzający do Polski z rodziną będą uprawnieni do dodatku rodzinnego.

Nazwiska stypendystów poznamy na przełomie maja i czerwca. Pobyty w instytutach rozpoczną się między lipcem a październikiem.

Przeczytaj o wynikach pierwszego konkursu PASIFIC, w którym wyłoniono 35 stypendystów.

Zobacz film podsumowujący pierwszy konkurs PASIFIC

Dowiedz się, czym jest konkurs stypendialny PASIFIC.

Oprac. na podstawie informacji Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN