Granty Starting ERC 2021

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła wyniki konkursu Starting Grant. Otrzymało je ośmioro badaczy, którzy poprowadzą prace w polskich instytucjach. Wśród nich jest dr Karolina Ćwiek-Rogalska z Instytutu Slawistyki PAN. Od 2007 roku granty ERC otrzymały 53 osoby, które realizowały lub realizują badania w Polsce.

20210122_ercnews.jpg

Starting Grant to finansowanie przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) młodym naukowcom. Na projekt badawczy trwający do pięciu lat można zdobyć do 1,5 mln euro.

Laureaci Starting Grants 2021, którzy poprowadzą przedsięwzięcia w Polsce:

  • dr Karolina Ćwiek-Rogalska, Instytut Slawistyki PAN, 
  • dr Szymon Chorąży, Uniwersytet Jagielloński, 
  • dr Piotr Dworczak, Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii,
  • dr Kinga Kamieniarz-Gdula, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 
  • dr Paweł Nowakowski, Uniwersytet Warszawski, 
  • dr Dorota Skowron, Uniwersytet Warszawski, 
  • dr Krzysztof Szade, Uniwersytet Jagielloński, 
  • dr Michał Tomza, Uniwersytet Warszawski. 

Czworgu z nich Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN pomagało w przygotowaniach do udziału w konkursie. 

Granty ERC otrzyma w sumie 397 naukowców. 43 proc. stanowią kobiety. Najwięcej dofinansowanych projektów poprowadzą badacze w Niemczech (72 projekty), Francji (53), Wielkiej Brytanii (46) i Niderlandach (44). Wnioski w konkursie złożyło 4 tys. osób.

Polskie wnioski w konkursie StG 2021

W konkursie ERC Starting Grants w 2021 roku badacze z polskich jednostek złożyli o 60% więcej aplikacji niż w ubiegłym roku (w 2021 roku złożono 80 aplikacji z polskimi jednostkami, w 2020 roku – 50). Do drugiego etapu oceny wniosków zaproszono 17 osób (ponad dwa razy więcej niż w 2020, w którym w drugim etapie znalazło się 8 osób).

W konkursie do polskich jednostek trafi 8 grantów, czyli wskaźnik sukcesu (ang. success rate) wynosi 10% (przewidywany wskaźnik w 2021 roku to 9,78%). Wzrosła zatem nie tylko liczba aplikacji z Polski, ale także poprawiła się ich jakość.

Liczba grantów ERC w Polsce

W sumie w polskich jednostkach naukowych od 2007 roku były realizowane 53 przedsięwzięcia finansowane przez ERC. 66% stanowią Starting Grant. Ponad trzykrotnie mniej jest grantów Consolidator Grant (17%), granty Advanced Grant zaś stanowią 9% wszystkich realizowanych projektów. Dotychczas jedynie trzykrotnie realizowane były granty Proof of Concept (6%), zaś w ramach konkursu Synergy Grant finansowanie uzyskał tylko jeden projekt (2%). W tym roku nie zostały jeszcze ogłoszone wyniki konkursów innych niż Starting Grant.

20210111_diagram.png

Udział poszczególnych grantów realizowanych w polskich jednostkach. Skróty w tabeli zgodne z używanymi przez ERC: StG – Starting Grant, CoG – Consolidator Grant, AdG – Advanced Grant, PoC – Proof of Concept, SyG – Synergy Grant.

Polskie instytucje goszczące laureatów ERC

Łącznie w polskich jednostkach naukowcy prowadzili lub prowadzą 53 granty ERC. Instytuty PAN i Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej zdobyły dotychczas 15 grantów.

Pozostałe jednostki, które otrzymały granty ERC to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Poznańska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza a także Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (prowadząca ośrodek badawczy GRAPE).

Ponadto w Polsce był realizowany Consolidator Grant prof. Ulricha Timme Kragha, zdobyty w Holandii w 2013 roku, a od 2016 roku realizowany na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytet Warszawski został z kolei przeniesiony Consolidator Grant dr hab. Anny Matysiak, zdobyty z Austriacką Akademią Nauk w 2019 roku. Przeniesienie nastąpiło przed startem projektu. Przeniesiony został również w 2019 roku do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN Starting Grant dr Grzegorza Sumary, zdobyty w Niemczech w 2015 roku. Prof. Stefan Dziembowski przeniósł do Polski z Włoch grant Starting realizowany od 2007 roku.

Oprac. na podstawie informacji Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych