Zmarł prof. Roman Micnas

Członek rzeczywisty PAN i dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, ekspert w dziedzinie fizyki teoretycznej prof. Roman Micnas odszedł 13 stycznia.

rmicnas2022.png

Prof. Roman Micnas był wybitnym specjalistą w dziedzinie fizyki teoretycznej, fizyki materii skondensowanej, teorii magnetyzmu, silnie skorelowanych układów elektronowych i bozonowych, nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, przemian fazowych i zjawisk krytycznych.

Od 2015 r. prof. Micnas był dziekanem Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. W latach 1996-2018 był członkiem Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu. Zasiadał w Komitecie Fizyki PAN.

Pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zasiadał w radach redakcyjnych „Acta Physica Polonica A” i „Open Physics”. Był członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Otrzymał wyróżnienia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także ministrów nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji.