Harmonogram wyborów w Polskiej Akademii Nauk w 2022 roku

Wraz z końcem roku zakończy się obecna kadencja władz Polskiej Akademii Nauk. W czerwcu nastąpi wybór komisji wyborczej, a głosowanie nad kandydaturami na Prezesa PAN odbędzie się w październiku. Nowych wiceprezesów poznamy w grudniu. W 2022 roku odbędą się także wybory m.in. członków Komisji do spraw etyki w nauce, Prezydium PAN, dziekanów wydziałów, prezesów oddziałów, przewodniczących rad kuratorów, członków i przewodniczącego Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN.

20220120_pan_wybory_bg.jpg

Harmonogram wyborów 

Pisma Prezesa PAN do wydziałów w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej (dwie kandydatury rekomendowane przez zebranie plenarne wydziału z terminem 30 maja 2022 r.)

luty 2022
7 lutego 2022

Wybór Komisji Wyborczej

146. sesja ZO PAN
23 czerwca 2022

Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej (zwołuje Prezes PAN; wybór przewodniczącego i zastępcy)

koniec czerwca 2022
30 czerwca 2022

Komisja Wyborcza wysyła pisma do członków krajowych wraz z Regulaminem wyborów Prezesa i wiceprezesów lub linkiem w sprawie zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN w terminie nie później niż 16 września 2022 r.

koniec czerwca 2022
30 czerwca 2022

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji do spraw etyki w nauce

czerwiec 2022

Prezydium PAN rekomenduje swoich kandydatów na członków Komisji do spraw etyki w nauce

Posiedzenie Prezydium PAN
20 września 2022

Komisja Wyborcza wysyła zgłoszenia kandydatów na Prezesa PAN do członków krajowych PAN

początek października 2022
6 października 2022

  • Wybór Prezesa PAN
  • Uchwała ZO PAN co do liczby wiceprezesów (zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 Statutu PAN)

147. sesja ZO PAN
20 października 2022

  • Rekomendowanie przedstawicieli wydziałów do Prezydium PAN, rekomendowanie kandydatów na Dziekanów
  • Zgłoszenie kandydatów do Kapituły ds. AMU
  • Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej (7 osób)

sesje wydziałowe
październik/listopad 2022

Wybór prezesów oddziałów

zgromadzenia członków oddziału
październik/listopad 2022

Wybór kandydatów do Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii

zebranie dyrektorów jednostek naukowych PAN
październik/listopad 2022

  • Wybór wiceprezesów PAN
  • Wybór przedstawicieli wydziałów do Prezydium PAN (po jednym z każdego wydziału)
  • Wybór Komisji Rewizyjnej
  • Wybór Komisji ds. Etyki w Nauce

148. sesja ZO PAN
8 grudnia 2022

Wybór przewodniczących rad kuratorów

do 16 stycznia 2023 r.

Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii

do 16 stycznia 2023 r.