Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

Nadrzędna kategoria: Media

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy.

20220224_ukrain_bg2.jpg

Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa, oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach. Jednocześnie apelujemy do władz Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej specjalnych środków, w tym prawnych, na wsparcie dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów, którzy wyrażą chęć kontynuowania swojej działalności w polskich uczelniach.

Polskie środowisko akademickie będzie jeszcze bardziej intensyfikować i rozwijać współpracę we wszelkich postaciach z naszymi ukraińskimi partnerami akademickimi.

20220224_krasp.jpg

prof. Arkadiusz Mężyk
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. Marcin Pałys
Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. Jerzy Duszyński
Prezes Polskiej Akademii

prof. Dariusz Surowik
Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

prof. Waldemar Tłokiński
Przewodniczący Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

Jarosław Olszewski
Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

dr Igor Kilanowski
Przewodniczący Rady Młodych Naukowców

Mateusz Grochowski
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

Заява академічної спільноти Польщі у зв’язку з агресією Росії проти України (24.02) 

У зв’язку з військовою агресією Росії проти України та брутальним порушенням міжнародних угод і стандартів, що діють у цивілізованому світі, польська наукова спільнота рішуче засуджує напад на нашого сусіда та застосування насильства проти нього.

Висловлюємо нашу повну солідарність з усім українським народом і підтримуємо Україну як суверенну державу, заявляємо про всю можливу допомогу в ці важкі часи. Водночас звертаємося до органів Міністерства освіти і науки (Польщі) з проханням розпочати у співпраці з Національним агентством академічного обміну спеціальні заходи, у тому числі юридичні, для підтримки українських науковців, докторантів та студентів, які бажають продовжувати діяльність у польських університетах.

Польська академічна спільнота посилюватиме та розвиватиме всі форми співпраці з нашими українськими академічними партнерами.

проф. Аркадіуш Менжик
Голова Конференції ректорів академічних шкіл Польщі

проф. Марцін Палис
Голова Головної ради науки і вищої освіти

проф. Єжи Душинскі
Президент Польської академії наук

проф. Даріуш Суровік
Голова Конференції ректорів державних професійно-технічних навчальних закладів

проф. Валдемар Тлокінскі
Голова Конференції ректорів професійно-технічних навчальних закладів Польщі

Ярослав Олшевскі
Голова Національного представництва докторантів

др. Ігор Кілановскі
Голова Ради молодих вчених

Матеуш Гроховскі
Голова Студентського парламенту Республіки Польща